Wijziging wet voorlopige hechtenis: verruimde mogelijkheid tot onmiddellijke aanhouding

Wanneer een persoon veroordeeld wordt door de Correctionele Rechtbank is dit vonnis nog niet definitief. Er is immers nog een mogelijkheid tot het aantekenen van hoger beroep. Maar wat gebeurt er in tussentijd met deze persoon wanneer hij is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf? 

Mag hij vrij rondlopen tot aan de uitspraak van het hof van beroep of moet hij zijn straf reeds ondergaan?

Het criterium om iemand na een veroordeling in eerste aanleg onmiddellijk aan te houden was tot op heden beperkt. Een persoon kon alleen onmiddellijk aangehouden worden indien er sprake was van vluchtgevaar en deze persoon zich dus zou proberen te onttrekken aan zijn straf.

Sinds de recente wetswijziging van 29 november 2019 is er echter een nieuw criterium toegevoegd om een door een eerste rechter veroordeeld persoon onmiddellijk te kunnen aanhouden. Vanaf 21 december 2019 kan een persoon ook onmiddellijk aangehouden worden indien er risico is op recidivegevaar.

Anders gezegd, wanneer er kans is dat de persoon in kwestie nieuwe misdaden of wanbedrijven zou kunnen plegen, is de onmiddellijke aanhouding mogelijk, ook al is er dus nog een mogelijkheid tot beroep en is de persoon in kwestie nog niet definitief veroordeeld.

Kwalitatieve bijstand gedurende heel het straftraject is daarom uitermate belangrijk.

Indien u hierover vragen heeft of bijstand wenst, aarzel dan niet om Bannister Advocaten te contacteren op info@bannister.be of op 03/369.28.00.