Wat?

De huiszoeking strekt ertoe gegevens met betrekking tot misdrijven op te sporen en te verzamelen in privéplaatsen.
Het gaat over plaatsen die beschermd zijn door het recht op de eerbiediging van het privéleven.

 

Een huiszoeking kan enkel worden gebruikt om bewijzen te verzamelen van misdrijven die reeds zijn gepleegd.
Men kan geen huiszoeking uitvoeren wanneer de misdrijven nog dienen vastgesteld te worden en er tevens enkel vermoedens bestaan.

 

Het plaatsvinden van een huiszoeking is immers niet beperkt tot privéplaatsen waar de verdachte zelf woonachtig is. Een huiszoeking bij de buurman of bij een familielid van de verdachte is perfect mogelijk.

Huiszoekingen zijn mogelijk op elke privéplaats waar men van kan aannemen dat er bewijzen kunnen verzameld worden met betrekking tot het misdrijf dat wordt onderzocht.

 

Een huiszoeking kan slechts plaatsvinden op bevel van een onderzoeksrechter.

 

Tevens kan een huiszoeking ook plaatsvinden wanneer er toestemming wordt gegeven door de bewoner ofwel bij betrapping op heterdaad.

Wanneer/tijdstip?

Een huiszoeking kan enkel plaatsvinden voor 21u en na 5u ’s morgens. Huiszoekingen die voor 21u aangevangen zijn, mogen wel na 21u voortgezet worden. Deze beperking is niet van toepassing wanneer de huiszoeking plaatsvindt op basis van toestemming van de bewoner of in het kader van betrapping op heterdaad.

 

De wetgever voorziet een uitzondering op het verbod op een nachtelijke huiszoeking in het kader van onderzoeken naar bepaalde zware misdrijven zoals bijvoorbeeld terrorisme.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.