Aanpak van de voorlopige hechtenis in de EU

De doelstelling voor voorlopige hechtenis in de EU

Weliswaar danig onder de radar gebleven, maar sinds mei 2017 kunnen onderdanen van EU-lidstaten worden vrijgelaten onder voorwaarden, zij het onder toezicht van hun land van afkomst.

Een en ander volgt daarbij uit de doelstelling die de Europese Unie per richtlijn d.d. 2012 uitvaardigde inzake het inperken van de voorlopige hechtenis.

Waarom deze visie op voorlopige hechtenis?

Al sinds lange tijd wijzen wetenschappelijke onderzoeken uit dat een te lange voorhechtenis een averechts effect heeft, tot een te grote detentieschade lijdt en de recidivecijfers net verhoogt.

Hierdoor zijn verschillende lidstaten een andere weg ingeslagen en wordt voorrang gegeven aan een aantal alternatieven zoals elektronisch toezicht en een meldplicht. België blijkt hier voorlopig niet de beste leerling van de klas te zijn, integendeel.

Onze ervaring met Nederland

De ervaring die wij puren uit onze nauwe samenwerking met advocatenkantoren in onder andere Nederland, leert ons dat bij onze bovenburen de voorhechtenis meer de uitzondering dan de regel is. Verdachten in een strafzaak aldaar krijgen veelal voorwaarden opgelegd, zoals een wekelijkse meldplicht in het politiekantoor, een inhouding van hun paspoort…

In die zin is het voor Nederlandse onderdanen die in België in voorlopige hechtenis worden geplaatst, nuttig om te verzoeken om de toepassing van de wet van mei 2017 en een voorwaardelijke invrijheidsstelling of elektronisch toezicht in het buitenland te bewerkstelligen.

Hoe kan Bannister u helpen?

Het op dit vlak strenge Belgisch gerecht kan een verdachte in een gerechtelijk onderzoek vrijlaten onder voorwaarden, die dan door het Nederlands, Frans, Duits, … gerecht worden gecontroleerd. 

Ons kantoor hecht dan ook grote waarde aan de mogelijkheid om cliënten terug met hun gezin te herenigen en het behoud van hun arbeidsbetrekking na te streven in het land van afkomst.

Heeft u een familielid met buitenlandse identiteit die in België gedetineerd is? Ons team bekijkt alvast de mogelijkheden tot een voorspoedige terugkeer. U kan ons hiertoe contacteren op het telefoonnummer 03/369.28.00 of op het e-mailadres info@bannister.be.