Ons kantoor heeft een bijzondere expertise in zedenzaken. Middels de website www.zedenadvocaat.be wordt dagelijks doorgedreven advies en bijstand verleend in deze materie.

 

Het is van primordiaal belang dat u zich in een zedenzaak laat omringen door specialisten.  Van in het begin dient er een duidelijke visie en strategie te worden ontwikkeld teneinde een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen.

 

Tijdens het vooronderzoek kunnen er reeds initiatieven worden ondernomen zodat het dossier in de juiste richting wordt gestuurd. De fundamenten van de verdediging worden best in deze beginfase reeds gelegd.

 

Zedenzaken zijn vaak beladen dossiers waardoor het cruciaal is dat uw verweer op de juiste manier wordt gevoerd en uw advocaat een goede reputatie geniet bij de rechtbank zodat er voldoende luisterbereidheid is om ons standpunt naar voren te brengen en uw recht op een eerlijk proces gerespecteerd wordt.

Wat kunnen wij bijvoorbeeld voor u doen?

  • U ontving een uitnodiging tot verhoor in de bus omtrent een zedenfeit
  • U werd gedagvaard voor verkrachting
  • U werd verhoord over een feit van openbare zedenschennis
  • U werd het slachtoffer van aanranding van de eerbaarheid
  • Er vond een huiszoeking plaats in het kader van een zedenfeit
  • U werd het slachtoffer van een valse aangifte
  • Uw computer werd in beslag genomen op verdenking van bezit kinderpornografisch materiaal
  • U wordt verdacht van exploitatie van prostitutie
  • U werd veroordeeld voor een zedenfeit en wil in beroep of cassatie gaan

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.