Als België Menga Gjon uitlevert aan Albanië heeft ons land bloed aan de handen.

In juli werd Menga Gjon gearresteerd in ons land. Albanië vraagt nu zijn uitlevering. Hij werd aldaar immers vijftien jaar geleden veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijfentwintig jaar voor feiten van moord.

Advocaten Jorgen Van Laer en Sanne De Clerck staan de man bij tijdens de uitleveringsprocedure. Het is de Kamer van Inbeschuldigingstelling die een advies verleent aan de Minister van Justitie die finaal de beslissing neemt.

Wij hebben uitdrukkelijk verzocht om de uitlevering te weigeren nu het leven van cliënt hierdoor ernstig in het gedrang zou komen.

Er zijn onvoldoende garanties omtrent de veiligheid van cliënt in een Albanese cel. Mensenrechten zullen worden geschonden.

Uit verschillende rapporten van internationale organisaties blijkt dat het fenomeen van bloedwraak heden ten dage nog steeds actueel is in Albanië.

De kans dat de entourage van het slachtoffer in deze zaak uit is op vergelding t.a.v. cliënt en hij dit met zijn leven dient te bekopen is bijzonder groot.

De Nederlandse autoriteiten hebben in het verleden om deze reden reeds meermaals uitleveringen naar Albanië geweigerd.

Wij hopen dat België zijn status als geciviliseerd land niet beschaamt en de uitlevering van Menga Gjon weigert.

Lees de persartikelen: artikel 1; artikel 2 en artikel 3.

Wenst u hierover meer informatie, of heeft u andere strafrechtelijke vragen? Neem dan gerust contact met ons team van strafrechtadvocaten op info@bannister.be of 03/369.28.00.