Aangekondigde wetsvoorstellen voor een tweetalig proces in het dossier van de aanslagen te Brussel blijven (voorlopig?) helaas uit.

Taal van het proces

Vandaag vond in Brussel een eerste procedurele zitting plaats waarbij de Kamer van Inbeschuldigingstelling zich diende te buigen over de regelmatigheid van de gebruikte bijzondere opsporingsmethoden in het dossier dat het onderzoek voert naar de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in de metro van Maalbeek.

De zitting vandaag verliep volledig en uitsluitend in de Franse taal en dat doet bij vele slachtoffers de wenkbrauwen fronsen.

Het onderzoek naar de aanslag op de luchthaven van Brussel-Nationaal (Zaventem) begon op 22 maart in het Nederlands omdat de luchthaven op Vlaams grondgebied ligt. In Brussel werd een Nederlandstalige onderzoeksrechter aangesteld. Een andere (Franstalige) onderzoeksrechter kreeg het onderzoek naar de aanslag in Maalbeek in handen.

Kortelings na de aanslagen werd beslist de taalrol te wijzigen en het onderzoek naar beide aanslagen eentalig Frans te maken. De taalwet bepaalt immers dat in Brussel een proces gevoerd wordt in de taal van de meerderheid van de verdachten.

De tussenkomst van Bannister

Reeds in 2016 heeft Meester Jorgen Van Laer hieromtrent zijn bezorgdheid geuit ;

“De Antwerpse advocaat Jorgen Van Laer, die een aantal slachtoffers verdedigt, pleit voor een wetswijziging. ‘Er is volgens mij een lacune in de wet. Waarom zouden dergelijke grote strafdossiers van nationaal belang met betrokkenen uit beide landsdelen niet meteen in de twee landstalen kunnen worden gevoerd? Hetzelfde geldt trouwens voor de pleidooien in de rechtbank. Waarom zouden we dit dossier op het proces niet in de beide landstalen kunnen pleiten met simultaanvertaling?’

Wat nu wel al kan zonder de wet te veranderen, is dat de onderzoeksrechter toestaat de relevante stukken uit het onderzoek in het Nederlands te vertalen. De onderzoeksrechter kan dat uit vrije wil doen.” 

Lees het artikel hier.

De mogelijkheid tot een tweetalig proces?

Vanuit politieke hoek werd onze bezorgdheid onderschreven. Er werden wetsvoorstellen aangekondigd die een tweetalig proces mogelijk zouden moeten maken.

Vandaag dienen wij helaas vast te stellen dat deze aangekondigde initiatieven een stille dood zijn gestorven.

4 jaar na de feiten ziet het er naar uit dat het proces naar de aanslagen te Zaventem en Maalbeek enkel in het Frans zal worden gevoerd. Dit is nochtans een zaak van (inter)nationaal belang waarbij slachtoffers niet in de kou mogen blijven staan.

Op basis van Europese richtlijnen hebben slachtoffers recht op de vertaling van de belangrijkste stukken uit het dossier.

Echter volstaat een loutere vertaling van het strafdossier niet.

Meester De Clerck Sanne heeft vandaag in een interview aan VRT nieuws opnieuw gevraagd dat er wordt nagedacht over de wijze waarop niet-franstalige slachtoffers tijdens het proces gefaciliteerd zullen worden.

Slachtoffers en hun raadslieden moeten zich in deze zaak in de eigen taal kunnen uitdrukken. Simultane vertalingen gedurende het proces zouden alvast enig soelaas kunnen bieden.

Bekijk het interview van Meester De Clerck hier

Lees alle persartikelen hier: artikel 1, artikel 2 en artikel 3.

Heeft u zelf strafrechtelijke bijstand of verdediging nodig? Contacteer de gespecialiseerde strafrechtadvocaten van Bannister via info@bannister.be of op 03/369.28.00.