In het Sociaal Strafwetboek worden inbreuken op de wettelijke bepalingen van het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht op strafrechtelijke vlak gesanctioneerd.

 

Ons gespecialiseerd team bestaat uit experten in het arbeids- en strafrecht die hun kennis en praktijkervaring verenigen om u optimaal te begeleiden en bij te staan.

Inbreuken

Het onderscheid in de inbreuken wordt gemaakt volgens 4 niveaus. Ieder niveau wordt op een andere manier gesanctioneerd. Er bestaan algemene sancties en bijzondere sancties. De algemene sancties zijn: een administratieve geldboete of een strafrechtelijke geldboete en/of een gevangenisstraf. De bijzondere sancties zijn: een exploitatieverbod, een tijdelijke bedrijfssluiting of een beroepsverbod. Deze laatste kunnen enkel worden opgelegd voor inbreuken van niveau 3 of niveau 4. Een combinatie van beide sancties is niet mogelijk.

 

Bij een inbreuk van niveau 1 is er geen vervolging mogelijk door het Openbaar Ministerie.

 

Voor inbreuken op niveau 2, 3 en 4 verkiest de rechter de strafvordering boven de administratieve vervolging. Wanneer er gekozen wordt voor de strafrechtelijke vervolging, wordt de toepassing van de administratieve geldboete uitgesloten.

Niveau 1: Lichte inbreuken

Lichte inbreuken worden bestraft met een administratieve geldboete van 50 tot 500 euro.

 

Voorbeelden van lichte inbreuken op de wettelijke bepalingen van het arbeids- en het sociaal zekerheidsrecht zijn: eenvoudige administratieve verplichtingen niet nakomen, het niet opnemen van bepaalde elementen in een arbeidsovereenkomst voor een uitzendarbeid,…

Niveau 2: Inbreuken van matige ernst

Inbreuken van matige ernst worden bestraft met ofwel een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro ofwel een administratieve geldboete van 25 tot 250 euro.

 

Voorbeelden van deze inbreuken zijn: wanneer jaarlijkse vakantie niet wordt nageleefd, wanneer er geen arbeidsreglement wordt opgesteld,…

Niveau 3: Zware inbreuken

Zware inbreuken worden net zoals inbreuken van niveau 2 gestraft met ofwel een strafrechtelijke geldboete van 100 tot 1.000 euro ofwel een administratieve boete van 50 tot 500 euro.

 

Voorbeelden van deze inbreuken zijn: het niet sluiten van een arbeidsongevallenverzekering, deeltijdse werknemers buiten de uren vermeld in het werkrooster tewerkstellen,…

Niveau 4: Zeer zware inbreuken

Tot slot zijn er nog inbreuken op niveau 4, namelijk de zeer zware inbreuken. Deze  worden bestraft met ofwel een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en/of een strafrechtelijke boeten van 600 tot 6.000 euro ofwel met een administratieve geldboete van 300 tot 3.000 euro.

 

Voorbeelden hiervan zijn: zwartwerk, kinderarbeid, het tewerkstellen van illegalen,…

 

De bedragen van deze geldboete moeten nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. Op dit moment zijn de opdeciemen gelijk aan 8.( boetebedrag x8)

Herhaling?

Wanneer er nieuwe inbreuken worden gepleegd, binnen het jaar dat volgt op de veroordeling voor een vorige sociaalrechtelijk inbreuk, kunnen de maximumbedragen van de straffen worden verdubbeld.

Wat kunnen wij bijvoorbeeld voor u doen?

  • U wordt verdacht van een sociaalstrafrechtelijk misdrijf
  • Uw bedrijf kreeg de arbeidsinspectie over de vloer
  • U kreeg een uitnodiging tot verhoor voor zwart werk
  • Er zijn problemen met de DIMONA aangifte van uw werknemers
  • U wordt verdacht van schijnzelfstandigheid

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.