Wat is cassatie beroep?

U werd in hoger beroep veroordeeld en bent het niet eens met de beslissing. Het is mogelijk om binnen een termijn van vijftien dagen na het arrest een voorziening in cassatie in te stellen. Het beroep wordt ingesteld door een verklaring op de griffie van het Hof van Beroep. Enkel advocaten die een bijzondere opleiding in cassatie hebben gevolgd en een getuigschrift hebben behaald, kunnen cassatieberoep aanteken.

Bannister Advocaten beschikken over het vereiste getuigschrift. Opgelet, u ontvangt geen brief met de datum waarop er een uitspraak zal zijn. Dit wordt u slechts meegedeeld op het ogenblik dat de zaak gepleit wordt. Het Hof van Cassatie zal niet opnieuw oordelen over de feiten. Er zal enkel worden nagegaan of de wet correct werd toegepast. Procedurefouten kunnen worden aangevoerd. Neem zeker contact op om na te gaan of u cassatieberoep kan instellen.

Alle contactnames zullen met de grootste omzichtigheid worden benaderd.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.