18 maanden celstraf geëist voor man die ravage aanrichtte in schoonheidssalon ex-partner

De feiten

De heer C.V.C. diende zich te verantwoorden voor de correctionele rechtbank Turnhout wegens feiten van diefstal, hacking, woonstschennis en het toebrengen van opzettelijke beschadigingen.

Dat echtscheidingen er niet meteen voor bekend staan het mooiste in de mens naar boven te halen zal nog weinigen verbazen, zij het dat de heer C.V.C. wel zeer ver ging in het uiten van diens frustraties.

Wanneer de schoonheidsspecialiste in augustus 2017 besloot een einde te maken aan de relatie, betekende dit meteen het startschot van maandenlange intensieve pesterijen.

Behoudens een overvloed aan niet mis te verstane berichten, wijzigde C.V.C. systematisch alle wachtwoorden van het slachtoffer, gaande van sociale media tot bankapplicaties.

Op gelijkaardige wijze verschafte C.V.C. zich toegang tot de beheerdersaccount van de website van het schoonheidssalon, wat meteen ook het einde betekende van de goeddraaiende webshop die zonder pardon verwijderd werd.

Escalatie van het hele gebeuren vond plaats in oktober 2017.

C.V.C. – voorzien van een motorhelm en handschoenen – drong het schoonheidssalon en de private vertrekken binnen, waarna deze de hele inboedel overgoot met een product gebruikt voor ‘spraytan.’

De verdediging meende dat dit alles slechts een ‘spijtige uitloper van een stukgelopen relatie’ was.

De verdediging van Bannister

Advocate Veronique GYSBRECHTS trad op voor het slachtoffer in dit dossier.

Zij benadrukte dat er geen sprake was van een ‘doorslaan van de stoppen’, zoals aangehaald door de verdediging, maar merkte op dat er wel degelijk sprake was van voorbedachtheid :

“Dat dit geen impulsieve daad betreft zoals aangehaald door de verdediging blijkt uit de modus operandi van beklaagde die zonder meer getuigt van voorbedachtheid. Beklaagde parkeerde zijn voertuig aan de overzijde van de weg, waarna deze voorzien van handschoenen en een motorhelm de woning binnendrong. Om camera’s te vermijden nam hij ook nog de tijd om de zekeringen af te zetten.

Eens binnengedrongen trekt beklaagde een spoor van vernieling doorheen de woning, zowel in de private woning van mevrouw E.A. als in de bedrijfslokalen. De hele woning, zelfs de kledij van de kinderen, werd besmeurd met het spraytan product. Om de schade te maximaliseren besluit beklaagde vervolgens nog een brandblusapparaat leeg te spuiten en een aldaar aanwezige computer te vernietigen.

De handelingen van de heer C.V.C. getuigen niet alleen van voorbedachtheid, ze werden overduidelijk gesteld vanuit het oogmerk maximale schade toe te brengen.

In zoverre beklaagde dit gedrag gaat goedpraten door te stellen dat hij uit zijn tent werd gelokt, dat er sprake was van uitlokking louter en alleen omwille van het feit dat cliënt de keuze had gemaakt verder te gaan met haar leven, toont dit enkel de sterk minimaliserende houding van beklaagde aan.

Dergelijk verregaande gedragingen, die bovendien een herhaald karakter kennen, zijn op geen enkele wijze te verantwoorden door een relatiebreuk, ook al werd die door beklaagde als zeer pijnlijk ervaren.

Ook het gegeven dat beklaagde zelf na het door de onderzoeksrechter opgelegde contactverbod pogingen bleef ondernemen om mijn cliënte te contacteren maakt één en ander duidelijk: die man weet van geen ophouden en dient te worden gestopt.”

Het openbaar ministerie vorderde een gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete van 1.200 EUR.

Het vonnis valt op 17 maart 2020.

Wilt u hierover meer informatie of heeft u zelf strafrechtelijke bijstand nodig? Neem dan gerust contact met ons op info@bannister.be of 03/369.28.00

Lees hier verder: artikel 1 & artikel 2.