Hoe gaan we te werk?

Jorgen Van Laer was met zijn ruime ervaring in strafrecht als trainer bij de orde van advocaten verantwoordelijk voor de opleidingen met betrekking tot bijstand bij verhoor. Deze expertise geeft hij met veel plezier door aan zijn gemotiveerd team in strafrecht. Bannister Advocaten is uiterst gespecialiseerd in bijstand bij verhoor en navolgende strafrechtelijke verdediging.

 

Stel: u ontvangt een uitnodiging tot verhoor. U wordt verzocht om u op een welbepaalde datum aan te bieden bij de politie voor het afleggen van een verklaring. Als bijlage aan uw uitnodiging tot verhoor zal u een verklaring van uw rechten treffen die u wijst op het feit dat u tijdens uw verhoor recht heeft op bijstand van een advocaat.

Vaak weet u daarmee niet waar u aan toe bent. Hoe ernstig is de zaak? Wat mag de politie en wat niet? Waar heeft u recht op?

 

Het is bijzonder belangrijk om van in de beginfase van een strafprocedure goed geholpen en beschermd te worden. Uw rol in het proces start (immers) op het moment van verhoor. Tijdens het verhoor is het de taak van de advocaat om uw rechten te verdedigen en actief in te grijpen waar nodig. Ook moet er voor gezorgd (er over gewaakt) worden dat er geen vergissingen worden begaan die later zeer ernstige gevolgen kunnen hebben in het strafproces. Een goede voorbereiding is dus uitermate belangrijk zowel voor, tijdens als na het verhoor.

Hoe gaan we daarvoor te werk?

We maken een afspraak op ons kantoor waarop wij uw zaak samen kunnen doornemen en waarbij u de kans krijgt om uw verhaal uit de doeken te doen. Dit uiteraard in de beslotenheid van ons kantoor. Tijdens de behandeling van uw zaak leggen wij de grootst mogelijke discretie aan de dag. Het is essentieel dat u zich goed bewust bent van welke feiten u precies wordt verdacht. Op uw uitnodiging tot verhoor wordt een beknopte mededeling van de feiten vermeld. Vaak is dit enkel een omschrijving van het misdrijf maar wordt er geen “verhaal” meegedeeld. Nochtans is dit belangrijk voor het goed begrip van de inhoud van de zaak. Soms bestaan er nog onduidelijkheden omtrent de draagwijdte / inhoud van de feiten die u ten laste worden gelegd.

Wij nemen voor u contact op met de politionele diensten ommeer informatie te bekomen zodat wij u gepast kunnen adviseren. Ook kan u tijdens het consult in een diepgaande bespreking uw zaak toelichten. Tijdens het voorafgaande consult op ons kantoor is het immers belangrijk om al te werken aan een strategie die doorheen het onderzoek zal worden verdergezet. Zo haalt u op het einde van de rit het best mogelijke resultaat. Wij zorgen er ook voor dat u optimaal voorbereid aan het verhoor kan beginnen. U krijgt een uitgebreide training over hoe u zich moet gedragen, inzicht in de psychologie van het verhoor en hoe u de politie het best benadert. Zo zal u zich zelfverzekerd en beter gewapend naar het verhoor kunnen begeven.

Tijdens het verhoor leveren wij een actieve bijstand. Dit betekent dat wij er stipt op zullen toezien dat uw rechten tijdens het verhoor worden gerespecteerd door de politie. Elke vorm van dwang of ongeoorloofd handelen tegen u zal door onze bijstand worden uitgesloten.  U zal op rustige en correcte wijze uw verhaal kunnen doen, daar kijken we op toe. Ook is er een schorsingsmogelijkheid van 15 minuten die door u of de advocaat kan aangevraagd worden vragen om vertrouwelijk te overleggen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u twijfelt over het te geven van een specifiek antwoord. We zullen regelmatig ingrijpen wanneer we vermoeden dat het verhoor niet correct wordt neergeschreven door de politie.

Een discussie over de juiste woordkeuze gaan we nooit uit de weg. Indien er (onbewust) verkeerd wordt neergeschreven door de politie grijpen we in. Elk woord en elk detail telt voor ons. De verklaring komt immers in uw dossier en kan verregaande gevolgen hebben. Omdat u zich moet concentreren op de inhoud van het verhoor, kunnen deze cruciale details uw aandacht ontglippen. Het is onze taak als ervaren professionals om te waken over de goede orde van uw verklaring en in te spelen waar nodig. Op het einde van het verhoor krijgt u de tekst van het verhoor te lezen. Wijzigingenzijn nog perfect mogelijk. Indien nodig adviseren wij u ook hierbij.

Hopelijk stopt uw probleem na dit verhoor, maar meestal niet. De procedure moet actief gevolgd worden. VLVM Advocaten helpt u bij het vragen van inzage van het dossier. Zo kan men een beeld vormen van de grootte van het probleem en de gepaste strategie verder uitwerken. Er kan bijkomend onderzoek gevraagd worden en we kunnen zelf documenten en bewijsstukken bijvoegen.

Zo bereiden we uw dossier ideaal voor. Op het moment dat uw proces voor de rechtbank komt, zijn we voldoende gewapend om het beste resultaat te behalen. VLVM Advocaten behaalde zeer goede resultaten in enkele van de grootste strafprocedures die de laatste jaren in België hebben gespeeld. Onze ervaring is uw troef.

We maken een afspraak op ons kantoor waarop wij uw zaak samen kunnen doornemen en waarbij u de kans krijgt om uw verhaal uit de doeken te doen.

Dit uiteraard in de beslotenheid van ons kantoor.

Tijdens de behandeling van uw zaak leggen wij de grootst mogelijke discretie aan de dag.

Het is essentieel dat u zich goed bewust bent van welke feiten u precies wordt verdacht.

Op uw uitnodiging tot verhoor wordt een beknopte mededeling van de feiten vermeld. Vaak is dit enkel een omschrijving van het misdrijf maar wordt er geen “verhaal” meegedeeld. Nochtans is dit belangrijk voor het goed begrip van de inhoud van de zaak.

Soms bestaan er nog onduidelijkheden omtrent de draagwijdte / inhoud van de feiten die u ten laste worden gelegd.

Wij nemen voor u contact op met de politionele diensten ommeer informatie te bekomen zodat wij u gepast kunnen adviseren.

Ook kan u tijdens het consult in een diepgaande bespreking uw verhaal al uit de doeken doen.

Tijdens het voorafgaande consult op ons kantoor is het immers belangrijk om al te werken aan een strategie die doorheen het onderzoek zal worden verdergezet. Zo haalt u op het einde van de rit het best mogelijke resultaat.

Wij zorgen er ook voor dat u optimaal voorbereid aan het verhoor kan beginnen. U krijgt een uitgebreide training over hoe u zich moet gedragen, inzicht in de psychologie van het verhoor en hoe u de politie het best benadert. Zo zal u zich zelfverzekerd en beter gewapend naar het verhoor kunnen begeven.

Tijdens het verhoor leveren wij een actieve bijstand.

Dit betekent dat wij er stipt op zullen toezien dat uw rechten tijdens het verhoor worden gerespecteerd door de politie.

Elke vorm van dwang of ongeoorloofd handelen tegen u zal door onze bijstand worden uitgesloten.  U zal op rustige en correcte wijze uw verhaal kunnen doen, daar kijken we op toe.

Ook is er een schorsingsmogelijkheid van 15 minuten die (door) u of de advocaat kan (aangevraagd worden) vragen om vertrouwelijk te overleggen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u twijfelt over het te geven (van een specifiek) antwoord.

We zullen regelmatig ingrijpen wanneer we vermoeden dat het verhoor niet correct wordt neergeschreven door de politie. Een discussie over de juiste woordkeuze gaan we nooit uit de weg. Indien er (onbewust) verkeerd wordt neergeschreven door de politie grijpen we in.

Elk woord en elk detail telt voor ons.

De verklaring komt immers in uw dossier en kan verregaande gevolgen hebben. Omdat u zich moet concentreren op de inhoud van het verhoor, kunnen deze cruciale details uw aandacht ontglippen. Het is onze taak als ervaren professionals om te waken over de goede orde van uw verklaring en in te spelen waar nodig.

Op het einde van het verhoor krijgt u de tekst van het verhoor te lezen. Wijzigingenzijn nog perfect mogelijk. Indien nodig adviseren wij u ook hierbij.

Hopelijk stopt uw probleem na dit verhoor, maar meestal niet. De procedure moet actief gevolgd worden.

VLVM Advocaten helpt u bij het vragen van inzage van het dossier. Zo kan men een beeld vormen van de grootte van het probleem en de gepaste strategie verder uitwerken.

Er kan bijkomend onderzoek gevraagd worden en we kunnen zelf documenten en bewijsstukken bijvoegen.

Zo bereiden we uw dossier ideaal voor. Op het moment dat uw proces voor de rechtbank komt, zijn we voldoende gewapend om het beste resultaat te behalen. VLVM Advocaten behaalde zeer goede resultaten in enkele van de grootste strafprocedures die de laatste jaren in België hebben gespeeld. Onze ervaring is uw troef.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.