Wat houdt het misdrijf precies in?

Misdrijven in verband met het fiscaal strafrecht betreffen misdrijven met betrekking tot de fiscale inbreuken. (voorbeelden: fiscale fraude, fiscale valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken, overtreding fiscaal beroepsverbod,…).

 

De fiscale overtreder kan correctioneel worden vervolgd door het parket.

 

Het Openbaar Ministerie kan ook beslissen om gemeenrechtelijke misdrijven te vervolgen binnen het kader van het fiscaal strafrecht. (voorbeelden: valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen, witwassen, criminele organisatie,..)

Welke straffen riskeert u?

Het misdrijf fiscale fraude wordt bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en/of een geldboete van 250 tot 500.000 euro. Wanneer het misdrijf ernstige fiscale fraude omkadert inzake personenbelasting kan de gevangenisstraf worden verhoogd tot vijf jaar. De gevangenisstraf en de boetebedragen zijn afhankelijk van het gepleegde misdrijf.

 

De bedragen van deze geldboetes moeten nog worden vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. Op dit moment  zijn de opdeciemen gelijk aan 8. (boetebedrag x8)

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.