In ons Strafwetboek zijn verschillende strafbare gedragingen opgenomen waarvoor u vervolgd kan worden voor de Correctionele rechtbank.

 

Er is pas sprake van een misdrijf indien alle wettelijke bestanddelen vervuld te zijn. Onze taak bestaat erin om aan de hand van de feitelijkheden van uw dossier na te gaan in hoeverre het bewijs van het misdrijf op tafel ligt en in welke mate er betwisting kan worden gevoerd.

Ons team van ervaren penalisten volgt de meest recente ontwikkelingen binnen de rechtspraak en rechtsleer steeds nauwgezet op. Wij zullen deze kennis onmiddellijk omzetten in de praktijk bij het behandelen van uw dossier.

 

Door onze gespecialiseerde aanpak kunnen wij het verschil maken.

Wat kunnen wij bijvoorbeeld voor u doen?

  • U moet voor de correctionele rechtbank komen voor feiten van diefstal
  • U werd het slachtoffer van opzettelijke slagen en verwondingen
  • U moet bij de politie op verhoor komen voor feiten van witwas
  • U wordt verdacht lid te zijn van een criminele organisatie
  • U dient te verschijnen voor het Hof van Assisen op verdenking van moord
  • Uw ex-partner maakt zich schuldig aan stalking en u wenst een contactverbod
  • Een familielid werd gearresteerd wegens feiten van (poging)doodslag
  • U werd veroordeeld voor feiten van ontvoering en wenst in beroep te gaan
  • Er werd een huiszoeking uitgevoerd in het kader van een dossier omtrent feiten van valsheid in geschrifte
  • Uw bankrekeningen werden geblokkeerd in het kader van een lopend strafonderzoek

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.