Wat betekent verzet?

U was niet op de hoogte van het feit dat u zich diende te verantwoorden voor de rechtbank. Er was sprake van een overmachtssituatie waardoor u afwezig bleef op de zitting. U werd veroordeeld op verstek. Het is mogelijk om binnen een termijn van vijftien dagen na de betekening van het vonnis, dan wel vijftien dagen na de kennisname van het vonnis verzet aan te tekenen. Het verzet dient te worden ingesteld door een gerechtsdeurwaarder. Indien het verzet tijdig wordt ingesteld en toelaatbaar wordt verklaard, wordt de zaak hernomen.

Indien het verzet tijdig wordt ingesteld en toelaatbaar wordt verklaard, wordt de zaak hernomen. Uw dossier zal ditmaal in uw aanwezigheid worden behandeld. Hetgeen u de gelegenheid geeft u te verdedigingen, juridische argumenten naar voren te brengen, uw persoonlijke situatie toe te lichten. U kan niet tot een zwaardere straf worden veroordeeld op verzet. Neem zeker contact op om na te gaan of u verzet kan aantekenen. Als verzet aantekenen niet mogelijk is, kan er eventueel nog hoger beroep worden ingesteld.

Alle contactnames zullen met de grootste omzichtigheid worden benaderd.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.