Topkantoor voor drugszaken

Jorgen Van Laer is de strafrechtspecialist voor drugszaken. Hij pleitte met succes een aantal geruchtmakende zaken – zoals de Aquino-zaak en grote drugsdossiers in de Antwerpse haven – en dwingt respect af voor de rechtbank met zijn ervaring en dossierkennis. Een topadvocaat in drugszaken met een Europese onderscheiding op zak. Reken ook op expertise voor cassatieberoep bij het Hof Van Cassatie. Uw resultaat staat voorop!

Jorgen Van Laer – Advocaat Algemeen en bijzonder strafrecht

Tijd om uw drugszaak uit de wereld te helpen

Een drugsmisdrijf is een ernstig misdrijf dat kan leiden tot vervolging en veroordeling tot zware straffen. De kans is groot dat u in aanraking komt met het gerecht en dan hebt u de ‘fighting spirit’ nodig van een topadvocaat voor u en uw drugszaak.

U wordt verdacht van een misdrijf?
Maak hier uw afspraak.

Wat kunnen wij bijvoorbeeld voor u doen?

 • U wordt verdacht van een drugsfeit
 • Er werd bij huiszoeking een cannabisplantage aangetroffen in uw woonst
 • U kreeg een uitnodiging tot verhoor over handel in verdovende middelen (in vereniging)
 • Bij een fouillering op een festival werd u in het bezit van drugs gevonden
 • U moet voor de correctionele rechtbank komen voor een drugszaak
 • U werd veroordeeld voor invoer van verdovende middelen via de haven
 • Een familielid werd gearresteerd op verdenking van een drugsfeit

Wat houdt het misdrijf precies in?

De Drugwet stelt welbepaalde handelingen met welbepaalde producten strafbaar.

A) De verboden producten

Artikel 2b is van de Drugwet geeft aan de Koning de bevoegdheid om een lijst van slaapmiddelen, verdovende middelen en andere psychotrope stoffen vast te stellen. Bij Koninklijk Besluit wordt aldus een limitatieve lijst van slaap- en verdovende middelen bepaald, alsook een opsomming van psychotrope stoffen gemaakt.

Voorbeelden van slaap- en verdovende middelen betreffen onder meer;

 • Cannabis (marihuana, weed/wiet)
 • Cocainum (cocaïne)
 • Heroinum (heroïne)
 • Methadonum (methadon)
 • Opium

Onder psychotrope stoffen dient te worden verstaan;

 • DMA – MDMA (XTC)
 • Lysergide (LSD)
 • Amfetamine – fenetyline (speed)
 • Gamma hydroxyboterzuur (GHB, vloeibare XTC)
 • Tetrahydrocannabinol (THC)

Indien een product niet in één van de twee lijsten voorkomst dan kan het nooit onder het toepassingsgebied van de Drugwet vallen. Het product dient noodzakelijkerwijze te zijn opgenomen in één van de vermelde KB’s alvorens sprake kan zijn van de toepassing van de Drugwet. De opname in de lijst is essentieel.

B) De geviseerde handelingen

In de wet en beide koninklijke besluiten worden de strafbare handelingen omschreven als het zonder voorafgaande vergunning.

 • Invoeren

 

 • Uitvoeren

 

 • Vervaardigen
 • In bezit hebben

 

 • Verkopen of te koop stellen

 

 • Afleveren of aanschaffen

In wezen komt het er op neer dat elke denkbare handeling met een verboden substantie zonder vergunning onder de vermelde handelingen zal vallen. De drijfveer van de persoon zal geen invloed hebben op het bestaan van het misdrijf. Er is immers geen bijzonder opzet vereist.

 

Het is opvallend dat ‘het gebruiken’ van verboden producten op zich niet strafbaar is gesteld als zelfstandig misdrijf. Zulks is echter weinig relevant nu de individuele gebruiker de substantie logischerwijze voorafgaande aan het gebruik in het bezit heeft gehad.

 

In tegenstelling tot hetgeen vaak foutief wordt verondersteld, wordt de kosteloze afgifte (bijvoorbeeld als vriendendienst) van de verboden beschouwd als het verhandelen.

Wat is strafbaar volgens de wet?

De Drugwet stelt handelingen strafbaar met verboden substanties, het gaat om welbepaalde handelingen met welbepaalde producten.

 

De wet bepaalt duidelijk welke producten verboden zijn, denk maar aan verdovende middelen zoals heroïne, cocaïne of stoffen zoals vloeibare XTC.

 

Elke handeling met deze producten zal strafbaar zijn: het gaat bijvoorbeeld om het invoeren of uitvoeren, verhandelen, in bezit hebben, enz… Uw drijfveer hierbij speelt geen rol, het is voldoende om handelingen te stellen. Gebruiken op zich valt niet onder de wet, maar om te gebruiken moet u het product in bezit hebben en dat is voldoende om strafbaar te zijn.

 

De wet is klaar en duidelijk.

Welke straffen riskeert u?

De eerste paragraaf van artikel 2b is Drugwet voorziet in de strafbaarstelling van het basismisdrijf.

 

Het basismisdrijf wordt bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en een geldboete van 1.000 tot 100.000 euro. (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

 

De drie daaropvolgende paragrafen voorzien verzwarende omstandigheden (leeftijd ten aanzien van wie de inbreuken worden gesteld, gevolgen, georganiseerd kader) in toenemende graad van ernst en de vijfde paragraaf impliceert een aanvulling, facultatief op te leggen geldboete, wanneer verzwarende omstandigheden worden vastgesteld.

U wordt verdacht van een misdrijf?
Maak hier uw afspraak.