Wat met het lot van gedetineerden tijdens deze verontrustende gezondheidscrisis?

De aanwezigheid van het zeer besmettelijke virus is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse realiteit. Het sterftecijfer in België loopt thans stevig op. Nu het virus heviger is gaan woeden, worden ook gevangenissen getroffen.

Middels het KB van 3 april 2020 tegen de bestrijding van het virus en de procedures voor de strafrechtbanken werden er bijzondere maatregelen genomen omtrent het lot van gedetineerden tijdens deze gezondheidscrisis.

In het bewuste KB wordt bepaald dat gedetineerden die zes maanden voor het einde van hun straf zijn in aanmerking komen voor een vervroegde invrijheidstelling, mits voorwaarden.

Gedetineerden die een gevangenisstraf van niet meer dan tien jaar uitzitten, 36u op penitentiair verlof geweest zijn in de afgelopen 6 maanden óf ouder zijn dan 65 jaar en/of lijden aan een chronische ziekte, een positieve evaluatie hebben en niet veroordeeld zijn voor zedenfeiten of terreurdaden kunnen aanspraak maken op strafonderbreking.

Bij de beoordeling van uw dossier kan bijkomend gewezen worden op de volgende belangrijke argumenten ;

Overbevolkingsprobleem Belgische gevangenissen

De Belgische gevangenissen kampen al jarenlang met een overbevolkingsprobleem.

Het zijn bijzonder gevaarlijke plaatsen om te verblijven tijdens de uitbraak van een dergelijk virus. Gedetineerden beschikken over zeer beperkte leefruimtes waardoor zij zich zeer dicht bij elkaar bevinden.

België werd hiervoor reeds meermaals op de vingers getikt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Social distancing in een gevangenis is onmogelijk.

Mensenrechten

Op de Belgische overheid rust de verplichting om gepaste maatregelen te nemen om het fundamenteel recht op leven te waarborgen. Gezien het virus een zeer besmettelijke en levensbedreigende ziekte is, maakt dit een omstandigheid uit waardoor de Belgische overheid maatregelen moet treffen om dit recht te waarborgen. Het recht op leven is van cruciaal belang, zowel voor het individu als voor de samenleving als geheel.

Daarnaast maakt een leven in de gevangenis, tijdens de uitbraak van een dergelijk virus, mogelijks zelfs een schending van het verbod op foltering uit.

En tot slot dient België passende maatregelen te nemen om epidemische, endemische en andere ziekten te voorkomen. (recht op gezondheid)

Bannister Advocaten

Bannister Advocaten onderzoekt graag voor u welke mogelijkheden er zijn. Wij gaan na of uw fundamentele grondrechten niet geschonden worden.

Ook in deze niet evidente tijden blijven wij strijden voor onze cliënten.

Contacteer onze gespecialiseerde advocaten via het telefoonnummer 03 369 28 00 of via info@bannister.be.