Wat is de waarde van DNA onderzoek in strafzaken?

DNA onderzoek in strafzaken: de algemene principes

In strafrechtelijke zaken is er een vrije bewijswaardering. De rechter die zich over de zaak buigt zal op een onaantastbare wijze oordelen welke waarde hij hecht aan de hem voorgelegde bewijzen.

Forensisch onderzoek, zoals DNA onderzoek, wordt als een objectief element beschouwd en biedt over het algemeen meer zekerheid wat betreft de betrouwbaarheid.

De rechter zal normaliter dan ook veel (of meer) waarde hechten aan het verslag van een gerechtsdeskundige met betrekking tot DNA onderzoek in strafzaken.

Niet absoluut

Echter, de waarde van DNA-onderzoek mag niet overschat worden.

Indien een DNA-onderzoek positief resulteert kan geenszins met zekerheid gesteld worden dat de verdachte zich ook effectief schuldig heeft gemaakt aan de hem ten laste gelegde feiten.

Er dient bijvoorbeeld rekening gehouden te worden met het feit dat sommige goederen verplaatsbaar zijn. Zo kan uit het feit dat een DNA-spoor aangetroffen wordt op een blikje niet met zekerheid afgeleid worden dat de verdachte op een welbepaalde plaats aanwezig was. Het is namelijk ook mogelijk dat dit blikje via een derde op die plaats terecht is gekomen.

Verder wil de aanwezigheid van een DNA spoor niet zeggen dat de verdachte op het ogenblik der feiten aanwezig was op de plaats delict of een andere relevante plaats. Het is immers mogelijk dat hij voor of na de feiten op deze plaats is geweest en alsdan zijn DNA heeft achtergelaten.

Uw rechten na DNA onderzoek

Er kan dus niet enkel en alleen voortgegaan worden op het positief DNA onderzoek in strafzaken. Men dient ook rekening te houden met de feitelijke omstandigheden van de zaak en eventueel ander bewijsmateriaal.

In principe heeft de verdachte ook het recht om de gerechtsdeskundige die het DNA-onderzoek voerde als getuige ter zitting te horen.

Het is dus van groot belang om tijdens de strafzaak duidelijk te onderbouwen welke bewijswaarde volgens de verdediging aan het DNA-onderzoek gehecht dient te worden.

Heeft u strafrechtelijke verdediging nodig? Neem dan gerust contact op met ons team van strafrechtspecialisten op info@bannister.be of 03/369.28.00.