Vrijspraak voor vermeende billenknijper

De Mechelse Correctionele Rechtbank spreekt een 30-jarige Mechelaar vrij voor feiten van aanranding.

De feiten

Het incident deed zich voor op 19 september 2018.

Een vrouwelijke jogster werd langs achteren bij de billen gegrepen door een voorbijrijdende bestuurder van een bromfiets.

Het slachtoffer kon slechts een zeer beperkte persoonsbeschrijving geven van de dader, die op het ogenblik van de feiten een volledig afsluitende helm droeg.

Het zou gaan om een man, gekleed in donkere kledij en drager van een donkere helm.

De nummerplaat was afgedekt met een grijze doek, waardoor ook via deze weg geen identificatie mogelijk was.

Nazicht in de omgeving bracht de politie al snel aan het adres van MOUSSA E.

MOUSSA E. werd via het ANPR-netwerk als bestuurder van een zwarte bromfiets opgemerkt in de nabije omgeving van de feiten.

Bij huiszoeking vond de politie meerdere kledingstukken die mogelijks voldeden aan de gegeven persoonsbeschrijving.

In het zadel van de bromfiets werd een grijze trui gevonden, volgens de politie gelijkaardig aan het stuk textiel dat werd gebruikt om de nummerplaat mee af te dekken.

Redelijke twijfel

Advocate Veronique GYSBRECHTS bepleitte het dossier.

Daar de schuld van MOUSSA E. niet buiten iedere redelijke twijfel om kon worden aangetoond, werd verzocht de 30-jarige Mechelaar vrij te spreken :

“Staat zijn schuld vast na het lezen van zijn dossier? Neen. De vaststellingen zijn niet van die aard om te zeggen dat Moussa met zekerheid de dader was.
Het feit dat hij in de mogelijkheid was om het misdrijf te plegen, maakt hem daar nog geen dader van.”

Bijkomend diende Mtr. GYSBRECHTS vast te stellen dat de politie heel wat onderzoeksmogelijkheden onbenut had gelaten, die de onschuld van MOUSSA E. hadden kunnen aantonen.

Het openbaar ministerie hield voet bij stuk en vorderde een gevangenisstraf van 10 maanden.

Vrijspraak

De rechtbank volgde de door Mtr. GYSBRECHTS ontwikkelde argumentatie en sprak MOUSSA E. vrij voor de hem ten laste gelegde feiten.

Ter motivering werd verwezen naar de redelijke twijfel die er bestond over de schuld van de Mechelaar, evenals de vaststelling dat er door de onderzoekers geen verder onderzoek werd verricht om de verklaringen van MOUSSA E. te controleren.

Heeft u ook strafrechtelijke bijstand nodig? Neem dan gerust contact op met één van onze strafpleiters op info@bannister.be of 03/369.28.00

Lees hier verder meer: artikel 1; artikel 2.