Vergiftiging en moord: hetzelfde maar toch anders.

Het Strafwetboek stelt zowel vergiftiging als moord strafbaar.

Maar zijn moord en vergiftiging dan niet hetzelfde?

Neen, vergiftiging is een bijzondere vorm van moord.

Wat is vergiftiging precies?

Vergiftiging is volgens het Strafwetboek de doodslag die gepleegd wordt door middel van stoffen die min of meer snel de dood kunnen teweegbrengen, op welke wijze die stoffen ook aangewend of toegediend zijn.

Om van vergiftiging te kunnen spreken is het aldus vereist dat het slachtoffer overleden is.

Ook moet de dader stoffen gebruiken die min of meer snel de dood kunnen veroorzaken. Echter, wanneer een stof aan zich niet dodelijk is, kan deze wel dodelijk worden wanneer de stof in combinatie met andere stoffen wordt toegediend.

Het opzet is hetzelfde bij vergiftiging en moord: voorbedachte rade

Hoewel het materieel element van vergiftiging en moord verschillen, is het opzet van de dader voor de twee misdrijven wel hetzelfde.

Bij de vergiftiging is het – net zoals bij moord – vereist dat er sprake is van voorbedachten rade.

Voorbedachten rade is de weloverwogen beslissing van de dader om het misdrijf te plegen:
1. De beslissing is de daad – zijnde de vergiftiging – voorafgegaan;
2. De beslissing werd overwogen;
3. De beslissing is definitief in die zin dat de dader zich aan zijn beslissing gehouden heeft zonder van mening te veranderen.

Nog een overeenkomst: de strafmaat

Een andere gelijkenis tussen moord en vergiftiging is de strafmaat. Beide misdrijven worden gestraft met levenslange opsluiting.

Momenteel moeten drie artsen zich voor het hof van assisen in Gent verantwoorden voor vergiftiging.

Er is sprake van vergiftiging – en geen moord – omdat er door de artsen giftige stoffen toegediend zouden zijn die de dood veroorzaakt zouden hebben.

Wilt u hierover meer informatie of heeft u nood aan strafrechtelijke verdediging? Neem dan gerust contact met ons op info@bannister.be of 03/369.28.00.

Meer informatie vind je hier, hier & hier.