Politiebevoegdheid neemt toe: wat met huiszoekingen zonder toestemming bij lockdownfeestjes tijdens deze periode van quarantaine?

Sinds 18 maart 2020 zijn er strenge maatregelen van kracht omwille van het zeer besmettelijke virus. Één van deze maatregelen is het samenscholingsverbod: het is verboden om samen met familie en vrienden verjaardagen, feestdagen en allerlei andere zaken te vieren. Elke samenscholing tussen personen die niet onder hetzelfde dak wonen is verboden, zowel in publieke ruimtes als op privédomein. 

Lockdownfeestjes

Hoewel het uiteraard in ieders belang is deze maatregelen correct te volgen, krijgt de politie dagelijks meldingen van overtredingen (zeker wanneer het prachtig barbecue-weer is).

Lockdownfeestjes blijven her en der opduiken. Maar wat nu als de politie aan uw deur staat en u weigert hen binnen te laten? Mogen zij zomaar uw woning betreden?

Ieders woning is grondwettelijk beschermd op grond van artikel 15 van de Grondwet. Dit wil zeggen dat niemand, ook de politie niet, uw woning zonder uw toestemming mag betreden.

Hierop is echter een uitzondering van kracht: een onderzoeksrechter kan in het kader van een lopend strafrechtelijk onderzoek een welgemotiveerd huiszoekingsbevel uitvaardigen, waardoor de politie wel het recht heeft uw woning te betreden en zelfs te doorzoeken.

Wanneer de politie echter iemand die een misdrijf pleegt op heterdaad betrapt, mogen zij de woning betreden zonder toestemming van de bewoner en zonder huiszoekingsbevel, doch is hiervoor de tussenkomst van de Procureur des Konings noodzakelijk. Wanneer de politie bijvoorbeeld meerdere auto’s op uw oprit geparkeerd ziet staan of van buitenaf meerdere mensen in uw woning kan observeren, zullen zij kunnen aantonen dat er sprake was van goede redenen om een betrapping op heterdaad vast te stellen.

Uitbreiding bevoegdheid politie

Naar aanleiding van de aanhoudende lockdownfeestjes heeft het College van Procureurs-Generaal de bevoegdheid van de politie nóg sterker uitgebreid. In een omzendbrief stellen zij dat de politie op grond van artikel 27 van de wet op het politieambt autonoom, zonder toestemming van de bewoner, zonder huiszoekingsbevel en zelfs zonder tussenkomst van de Procureur des Konings de woning dag én nacht mag betreden, daar het virus valt onder het criterium van een ‘gevaar dat een uitermate ernstig karakter vertoont dat het leven of de lichamelijke integriteit van personen bedreigt.’

Zulks doet toch heel wat vragen rijzen.

Artikel 27 van de wet op het politieambt is namelijk een strikte uitzonderingsmaatregel die normaliter uiterst restrictief moet worden toegepast, daar dit artikel enorm veel macht aan de politionele diensten verleend. De op heden soepelere invulling van dit artikel zou ervoor kunnen zorgen dat deze ‘uitzonderingsgrond’ dezer dagen veelvuldig en onterecht wordt ingeroepen.

Hoewel ieders gezondheid uiteraard beschermd dient te worden, moeten wij steeds waakzaam blijven. Het mag niet zijn dat men deze crisis en de heersende angst misbruikt teneinde onwettelijke privacy-schendende acties uit te voeren.

Het is tenslotte belangrijk op te merken dat wanneer de politionele diensten zichzelf toegang tot iemand zijn woning verschaffen zonder toestemming, zonder huiszoekingsbevel en zonder tussenkomst van de Procureur, zij énkel het gevaar mogen verhelpen en aldus geen ‘echte’ huiszoeking mogen uitvoeren.

Bannister Advocaten

Bijstand van een gespecialiseerd advocaat in het strafrecht is in dergelijke gevallen dan ook zeer belangrijk, daar men wel degelijk zwaar gesanctioneerd kan worden wanneer men de opgelegde quarantainemaatregelen schendt.

Wenst U hierover meer informatie of bijstand van een gespecialiseerd advocaat? Raadpleeg dan zeker onze gespecialiseerde advocaten via het telefoonnummer 03 369 28 00 of mail naar info@bannister.be.

Mr. Manon Cop