Kan de Koning U genade verlenen?

Koning Filip verleende in 2019 zeven keer gratie.

De Grondwet bepaalt dat de Koning het recht heeft de door rechters uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen.

Een genadeverzoek moet gericht worden aan zijne majesteit de Koning en dient gemotiveerd te worden.

U kan dus niet eenvoudigweg aan de Koning vragen om Uw straf kwijt te schelden of te verminderen. U moet ook duidelijk maken waarom U een verzoek tot genade indient.

Volgende elementen kunnen van belang zijn voor Uw motivatie: familiale toestand, werksituatie, gezondheidssituatie van de veroordeelde of de gezondheidssituatie van één van zijn gezinsleden.

Echter, er dient wel opgemerkt te worden dat de Koning de beslissing niet helemaal alleen neemt. In principe volgt hij het standpunt van de Minister van Justitie over een genadedossier.

De Minister van Justitie beschikt over een speciale cel die zich enkel en alleen bezighoudt met de genadeverzoeken.

Ook het openbaar ministerie zal een advies geven over het genadeverzoek.

Het is mogelijk om het genadeverzoek mondeling toe te lichten. BANNISTER ADVOCATEN kan U bijstaan tijdens deze mondelinge toelichting en de gehele procedure, vanaf het indienen van het verzoek.

Wilt U hierover meer informatie, neem dan gerust contact op met ons team van specialisten via info@bannister.be of 03/369.28.00.