Huiszoekingen – in welke gevallen, wanneer en waar ze kunnen plaatsvinden

De huiszoeking is een alom bekend begrip. Zo goed als iedereen kent het concept. Minder duidelijk is waar en wanneer zo’n huiszoeking nu juist mag doorgaan. Onze experten in het strafrecht overlopen hieronder de verschillende mogelijkheden.

De huiszoeking heeft als doel het in privéplaatsen opsporen en verzamelen van bewijzen met betrekking tot reeds gepleegde misdrijven. Hierbij kunnen bepaalde goederen in beslag worden genomen door de politionele diensten. Wanneer er enkel vermoedens bestaan en een misdrijf nog vastgesteld dient te worden, is een huiszoeking niet mogelijk.

Met ‘privéplaats’ wordt elke plaats bedoeld die beschermd is door het recht op eerbiediging van het privéleven. Het is dus niet beperkt tot de privéplaatsen waar de verdachte zelf woont, maar kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op het werk van de verdachte, de woning van een familielid van de verdachte enz. Een huiszoeking is aldus mogelijk op elke privéplaats waarvan men kan aannemen dat er bewijzen verzameld kunnen worden met betrekking tot het misdrijf dat men onderzoekt.

In de eerste plaats kan een huiszoeking plaatsvinden wanneer de onderzoeksrechter daartoe de opdracht geeft aan de politiediensten door middel van een door de onderzoeksrechter ondertekend huiszoekingsbevel. In zo’n geval mag de huiszoeking enkel plaatsvinden tussen 05:00 uur ’s ochtends en 21:00 uur ’s avonds. Huiszoekingen die voor 21:00 uur aanvangen, mogen wel na 21:00 uur voortgezet worden Een huiszoeking voor 05:00 uur of na 21:00 uur zal evenwel onwettig zijn waardoor de tijdens die huiszoeking vergaarde bewijzen niet gebruikt zullen mogen worden.

Een tweede mogelijkheid betreft de huiszoeking met toestemming van de bewoner. In dergelijk geval dient de bewoner schriftelijk en voorafgaandelijk toestemming voor de huiszoeking te verlenen. Hij kan hiertoe nooit verplicht worden. Wanneer toestemming verleend wordt, kan deze huiszoeking plaatsvinden tussen 21:00 uur ’s avonds en 05:00 uur ’s ochtends. Indien geen toestemming verleend wordt, en de huiszoeking toch plaatsvindt, kan er sprake zijn van een onwettige huiszoeking waardoor de bewijzen die eruit voort zijn gekomen, niet gebruikt zullen mogen worden.

Tot slot is een huiszoeking eveneens mogelijk op heterdaad. De huiszoeking op heterdaad kan enkel worden uitgevoerd tijdens of onmiddellijk na de vaststelling van een misdrijf. In dergelijke situatie dient soms snel gehandeld te worden, waardoor het wachten op een huiszoekingsbevel van de onderzoeksrechter niet mogelijk is. De huiszoeking kan in dat geval wel ’s nachts plaatsvinden, tussen 21:00 uur ’s avonds en 05:00 uur ’s ochtends, en vereist geen toestemming van de bewoners.

Doordat de niet-naleving van de juiste procedureregels bij het uitvoeren van een huiszoeking verregaande gevolgen kan hebben voor het verdere verloop van de procedure, is het van belang om hieromtrent een advocaat te contacteren.

Als gespecialiseerde advocaten hebben wij de nodige kennis om u verder te helpen.