Het huisverbod bij partnergeweld: te weinig toegepast in de praktijk?

In zaken van partnergeweld is een efficiënt en daadkrachtig optreden van groot belang. Teneinde tegemoet te komen aan deze noden, voorzag de wetgever reeds in 2013 de mogelijkheid voor het openbaar ministerie om een tijdelijk huisverbod op te leggen in geval van huiselijk geweld.

Een huisverbod kan worden opgelegd wanneer uit de feiten of omstandigheden blijkt dat de aanwezigheid van een meerderjarige persoon in de verblijfplaats, een ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meerdere personen woonachtig op datzelfde adres.

De uitvaardiging van een dergelijk verbod impliceert een aantal zaken :

  • De plicht om onmiddellijk de gemeenschappelijke verblijfplaats te verlaten ;
  • Het verbod tot het betreden van-, het zich ophouden bij- en het verbod aanwezig te zijn in deze verblijfplaats ;
  • Het verbod om contact op te nemen met de personen woonachtig in deze woning, zoals uitdrukkelijk gespecifieerd door de Procureur des Konings.

 

Voorgaande maatregel kent een maximale duurtijd van 14 dagen.

Komt men tot de vaststelling dat het gevaar geweken is, kan de Procureur des Konings beslissen de maatregelen integraal op te heffen, dan wel de concrete invulling ervan te wijzigen.

Huisverbod huishoudelijk geweld

Bij uitvaardiging van een huisverbod, zal het dossier steeds ter verdere opvolging worden overgemaakt aan de familierechtbank.

De familierechtbank zal oordelen of de opgelegde maatregelen correct werden nageleefd, waarna zal worden beslist tot opheffing, dan wel tot verlenging.

Deze verlenging door de familierechtbank zal gelden voor een termijn van maximaal 3 maanden.

Wie het huisverbod niet respecteert, riskeert alvast een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar en / of een geldboete tussen de 26- en 100 EUR.

Advocaat slachtoffer huiselijk geweld

Werd U zelf slachtoffer van huiselijk geweld of wordt u onterecht beschuldigd, dan kan U steeds contact opnemen met ons team van gespecialiseerde advocaten.

Wilt U hierover meer informatie, neem dan gerust contact met ons op info@bannister.be of 03/369.28.00.

Bekijk onderstaande link om meer te lezen :
https://www.koengeens.be/news/2020/05/11/parketten-maken-meer-gebruik-van-wet-op-tijdelijk-huisverbod-bij-partnergeweld