Een nieuw Strafwetboek: verandering op til?

Op 19 november 2019 nam de Orde van Vlaamse Balies deel aan de hoorzitting van de Kamercommissie Justitie over het wetsvoorstel tot invoering van een nieuw Strafwetboek.

Het Belgisch Strafwetboek dateert van 1867. Uiteraard zijn er door de jaren heen aanpassingen gedaan maar de grote lijnen, de structuur en de misdrijven dateren aldus nog van de negentiende eeuw.

De minister van Justitie wenst het Strafwetboek accurater, eenvoudiger en coherenter te maken.

Reeds in 2015 werd een Strafrechtcommissie opgericht met als doel het Strafwetboek van 1867 te moderniseren en aan te passen aan de huidige maatschappij.

Na uitgebreide analyse van het wetsvoorstel tot invoering van een nieuw Strafwetboek dient vastgesteld te worden dat er enkele stevige wijzigingen voorgesteld worden.

Zo zou er gesleuteld worden aan de indeling van straffen, de strafbare poging, de herhaling, de strafbare deelneming, verzwarende omstandigheden etc. Ook de indeling van het Strafwetboek an sich wordt aangepast.

Vanzelfsprekend volgt Bannister Advocaten de ontwikkelingen over het nieuwe Strafwetboek op de voet.

Heeft u strafrechtelijke verdediging of bijstand nodig? Neem contact op met ons team van gespecialiseerde advocaten via info@bannister.be of op 03/369.28.00.