Een maatschappelijke enquête: wat houdt dat in?

Vandaag verscheen in de pers dat de Correctionele Rechtbank te Leuven een maatschappelijke enquête heeft bevolen voor een persoon die zich diende te verantwoorden voor het overtreden van de negationismewet.

Wanneer maakt men toepassing van een maatschappelijke enquête?

Wanneer overwogen wordt om de beklaagde een gunst toe te kennen, met name een (probatie)opschorting of een (probatie)uitstel, kan het Openbaar Ministerie, de onderzoeksrechter, het onderzoeksgerecht of het vonnisgerecht – met uitzondering van het hof van assisen – de Dienst Justitiehuizen de opdracht geven om een maatschappelijke enquête uit te voeren. De enquête wordt opgesteld door de justitieassistent, verbonden aan het justitiehuis. Het justitiehuis van het gerechtelijk arrondissement van de verblijfplaats van de beklaagde zal de opdracht uitvoeren.

Wat is een maatschappelijke enquête precies?

De maatschappelijke enquête is een sociaal onderzoek waarbij de feiten waarvoor beklaagde zich dient te verantwoorden in een bredere psychosociale context geplaatst worden om zo ten aanzien van de rechtbank een geïndividualiseerde maatregel voor te stellen die toekomst- en herstelgericht is.

De enquête heeft tot doel om de situatie van de beklaagde met betrekking tot diens gedragingen en het milieu waarin hij vertoeft te schetsen.

Indien nodig kan de justitieassistent, die de enquête voert, informatie inwinnen bij interne en externe informatiebronnen.

De beklaagde wordt ook gehoord omtrent zijn visie ten aanzien van de opschorting, het uitstel of de probatiemaatregel.

De enquête kan ambtshalve of op verzoek van de beklaagde bevolen worden.

Een maatschappelijke enquête kan ook opgesteld worden tijdens het onderzoek op instructie van de onderzoeksrechter of de procureur des Konings. In dat geval spreekt men niet van een maatschappelijke enquête maar over een beknopt voorlichtingsrapport.

 

Wenst u hierover meer informatie, neem dan gerust contact met ons team van strafrechtadvocaten op info@bannister.be of 03/369.28.00.