BREAKING: Toekenning van een werkstraf aan een buitenlandse onderdaan die deze kan uitvoeren in het land van herkomst.

De strijd van Bannister

Eerdere berichtgevingen toonden reeds onze grote strijd om de door Europa opgelegde richtlijn inzake justitiële samenwerking te verwezenlijken voor onze Belgische rechtbanken en hoven.

Zo wil Europa sinds 2009 al dat veroordeelden hun straffen in eigen land zouden kunnen uitzitten.

De situatie in België

Echter voorziet de Belgische wetgeving, voornamelijk in de probatiewet, heel wat gunstmaatregelen en voordelige oplossingen voor beklaagden die over een gunstig verleden beschikken of onder een precaire problematiek lijden.

Bv: een beklaagde die inbreuken pleegt omwille van een middelenverslaving, kan via een aantal gestelde probatievoorwaarden een verblijf in een behandelend centrum opgelegd krijgen.

Dit soort van straffen zijn uiteraard een pak nuttiger en efficiënter dan effectieve gevangenisstraffen, maar de rechtbanken en hoven waren eerder steeds van oordeel dat een buitenlandse onderdaan deze gunsten of taakstraffen niet kon genieten.

De overwinning

Vandaag sturen we dan ook graag onze primeur de wereld in, aangezien het Hof van Beroep te Antwerpen ons na een lange procedurele strijd in het gelijk stelde, en als volgt oordeelde:

“Rekening houdend met deze gunstige elementen van de straftoemeting en van de huidige levenssituatie van de beklaagde is het Hof, anders dan de eerste rechter, van oordeel dat de meest aangepaste repliek op de delinquente gedragingen die de beklaagde heeft gesteld, bestaat in het opleggen van een autonome werkstraf.

Het enkele feit dat de beklaagde op heden zijn adres heeft te Nederland is op zich onvoldoende reden om hem geen werkstraf op te leggen, gelet op de bepalingen van de wet van 21 mei 2013 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en probatiebeslissingen met het oog op het toezicht op de probatievoorwaarden en de alternatieve straffen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie.”

Hierin zien wij, als pleitbezorgers voor vele Nederlandse en Franse onderdanen, een belangrijke stap richting de toepassing van de werkstraf en gunstmaatregelen voor buitenlandse onderdanen.

Heeft u vragen omtrent het opleggen van een werkstraf dan wel gunstmaatregelen aan een buitenlandse onderdaan? Aarzel niet om ons team te contacteren op het telefoonnummer 03/369.28.00 of op het e-mailadres info@bannister.be.