Overlevering naar Polen geweigerd

Overlevering naar Polen geweigerd in Nederland

Op 16 april 2019 oordeelde de rechtbank te Amsterdam over de overlevering van een aantal in Nederland verblijvende personen die in Polen verdacht werden van strafbare feiten en wiens overlevering door de Poolse staat werd verzocht.

De Poolse staat had eerder aan de Nederlandse autoriteiten verzocht om de personen over te brengen naar Polen zodat de rechtszaak zou kunnen plaatsvinden.

Wegens twijfel over onafhankelijkheid en onpartijdigheid over de rechterlijke autoriteiten in Polen verzochten de personen de rechtbank te Amsterdam om de overlevering niet toe te willen staan.

De rechtbank te Amsterdam oordeelde voor negen personen dat de overlevering – voorlopig – niet kon doorgaan gezien er geen zekerheid is over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechterlijke instanties in Polen.

De expertise van Bannister

Mr. Jorgen VAN LAER stond reeds verschillende personen bij in het kader van een overlevering aan een Europese lidstaat.

Hij slaagde er reeds meermaals in om een overlevering, zo onder meer naar Polen, te vermijden.

Terugkeergarantie

Indien de overlevering alsnog door de rechterlijke autoriteiten bevolen wordt, kan desgevallend een terugkeergarantie bekomen worden. Dit houdt in dat een persoon naar een Europese lidstaat overgeleverd wordt, aldaar een strafprocedure gevoerd wordt en dat de persoon, indien een veroordeling volgt, de gevangenisstraf kan uitvoeren in de staat die hem overleverde.

In het verleden is Mr. VAN LAER erin geslaagd om een terugkeergarantie te bekomen voor persoon die illegaal in België verbleef en overgeleverd werd naar Polen. Hoewel deze persoon hier geen legaal verblijfsrecht had mocht hij na zijn veroordeling in Polen de gevangenisstraf in België uitvoeren.

Contacteer ons gerust

Indien U vragen heeft met betrekking tot de overlevering en/of uitlevering naar een andere staat of terugkeergarantie, neem dan gerust contact op met één van onze specialisten op het telefoonnummer 03/369.28.00 of via info@bannister.be.

Wij staan graag voor U klaar!