De leugendetector in strafzaken: wondermiddel of toch niet?

De leugendetector, of juister: de polygraaf, is een berucht instrument waar veel wilde verhalen over circuleren. Maar hoe goed werkt dit instrument nu werkelijk? En hoeveel waarde wordt er gehecht aan een verklaring die is afgelegd met behulp van de leugendetector?

Hoewel er geen wettelijke regeling omtrent het gebruik van de polygraaf bestaat, wordt deze in strafrechtelijke context veelvuldig gebruikt in zedenzaken. De reden hiervoor ligt bij het gebrek aan objectief bewijs dat in dit soort zaken frequent heerst. Gelet op de typische woord-tegen-woord strijd, wordt er wanhopig getracht via de polygraaf aanvullend bewijs te creëren.

De polygraaf kan geen leugens detecteren

De polygraaf meet enkel de verandering van fysiologische reacties in het menselijk lichaam. Simpel gesteld is het uitgangspunt van de methode van de polygraaf dat de angst voor ontdekking waarmee liegen gepaard gaat, een bepaalde spanning veroorzaakt die men probeert waar te nemen via de polygraaf.

Hier wringt meteen het schoentje. Men raakt namelijk niet enkel gespannen door het vertellen van leugens, maar ook door het hele proces van de ondervraging op zich en van de wetenschap dat men verdacht wordt van het plegen van een misdrijf.

De omgekeerde situatie is natuurlijk ook mogelijk, iemand die een onwaarheid vertelt zonder hiervan gespannen te raken, zal niet met een polygraaf worden betrapt. Het resultaat van de polygraaf is dan ook zeker niet altijd accuraat en valide, waardoor men er nooit overtuigd van kan zijn dat het bekomen resultaat effectief strookt met de waarheid.

Foutenmarge

Er zit dus een behoorlijke foutmarge op het resultaat van de polygraaf, waardoor men zéér omzichtig moet zijn alvorens men als verdachte instemt met het afleggen van een verklaring met behulp van een polygraaf.

Het Hof van Cassatie heeft namelijk beslist dat de bewijswaarde van de polygraaftest vrij kan worden beoordeeld door de rechter, waardoor iemand dus veroordeeld zou kunnen worden op basis van een verklaring afgelegd met een polygraaf.

Een goede voorbereiding en bijstand van een gespecialiseerde advocaat is daarom uitermate belangrijk.

Heeft u strafrechtelijke verdediging of bijstand nodig? Neem dan gerust contact op met onze strafrechtadvocaten op info@bannister.be of 03/369.28.00.