Beelden van kindermisbruik: wat is het en hoe kunnen onze zedenadvocaten u helpen?

Sinds het begin van deze week is er heel wat commotie rond zogenaamde “beelden van seksueel misbruik van minderjarigen” (in de volksmond ook wel kinderporno genaamd) in het kader van  de arrestatie van de heer Sven Pichal. Omdat het om een uiterst gevoelig onderwerp gaat, kwam er al snel een stroom aan berichtgeving op gang door zowat alle Vlaamse nieuwsbronnen.

Gezien de gespecialiseerde kennis in zedenmisdrijven binnen het strafrechtteam bij Bannister Advocaten, delen wij graag onze inzichten betreffende beelden van seksueel misbruik van minderjarigen en de mogelijke juridische gevolgen hiervan.

Wat valt er onder “kinderporno”?

Beelden van seksueel misbruik van minderjarigen of “kinderporno”, wordt in de Belgische Strafwet als volgt omschreven:

Elk materiaal dat de visuele weergave op welke wijze dan ook behelst van een minderjarige die deelneemt aan echte of gesimuleerde expliciete seksuele gedragingen, of dat de weergave behelst van de geslachtsorganen van een minderjarige voor primair seksuele doeleinden.”

Ook beelden van personen die er als minderjarige uitzien, of realistische beelden van niet-bestaande minderjarigen vallen onder de strafbaarstelling van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen.

Het vervaardigen, verspreiden, bezitten, verwerven en zich toegang verschaffen tot beelden van seksueel misbruik van minderjarigen zijn elk handelingen die in dit verband strafbaar zijn.

Wat zijn de juridische gevolgen?

Een veroordeling voor beelden van seksueel misbruik van minderjarigen kan zonder adequate juridische bijstand nefaste gevolgen hebben, van zware gevangenisstraffen tot hoogoplopende geldboetes.

Hoewel het uiteraard zeer ernstige feiten zijn, geloven wij dat een aangepaste begeleiding en behandeling vaak een geschiktere oplossing is in dit soort dossiers dan bijvoorbeeld een gevangenisstraf. Studies tonen namelijk aan dat een gepaste begeleiding de kans op een terugval enorm verkleint. Deze behandeling moet uiteraard wel aangepast zijn aan de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

Om die reden onderhouden wij dan ook nauwe contacten met gespecialiseerde therapeuten en psychologen. Dit stelt ons in staat om de meest geschikte begeleiding te voorzien voor onze cliënten om op die manier zo snel mogelijk een hersteltraject op maat te kunnen opstarten.

Ook bekijken wij steeds de mogelijkheden tot buitengerechtelijke afhandeling. In sommige gevallen zijn de feiten namelijk van die aard dat een beoordeling ten gronde voor de rechtbank niet opportuun is. Wij bespreken dit graag samen met u.

Discrete advocaat kinderporno en zedenfeiten

Vanwege de delicate aard van dit soort misdrijven hanteren wij bij Bannister Advocaten steeds een zeer persoonlijke, geïndividualiseerde en discrete aanpak met aandacht voor de specifieke behoeften van onze cliënten. Wij bespreken samen de mogelijkheden om zo tot de meest geschikte oplossing te komen voor ieders specifieke situatie.

Kwaliteit en discretie zijn hierbij onze kernwaarden.

Wenst u hierover meer informatie of wil u worden bijgestaan door een gespecialiseerde zedenadvocaat? Neem dan gerust contact met ons op via info@bannister.be of 03/369.28.00