Wat houdt het misdrijf precies in?

Het misdrijf gaat om het verduisteren van voorwerpen door ambtenaren uit kracht of uit hoofde van zijn ambt.

Om te spreken van het misdrijf van verduistering door ambtenaren moet er voldaan zijn aan de volgende voorwaarden;

  • De hoedanigheid van ambtenaar is vereist : een persoon die een openbaar ambt uitoefent.

 

  • De aanwezigheid van een voorwerp is vereist. Mogelijke voorwerpen van verduistering betreffen openbare of private gelden, geldwaardige papieren, stukken, effecten,…

 

  • De verduisterde voorwerpen moeten onder de dader van het misdrijf geweest zijn uit kracht of uit hoofde van zijn ambt.
  • Er moet sprake zijn van verduistering : Verduistering is achterhouden en/of het aan zijn normale bestemming onttrekken.

 

Het moreel element bedrog is vereist : Het feit dat de dader geen voordeel uit zijn handelswijze kan halen, neemt de strafbaarheid niet weg

Als aan één van deze voorwaarden niet voldaan is, kan men onmogelijk spreken van het misdrijf van verduistering door ambtenaren.

Welke straffen riskeert u?

De straffen voor dit misdrijf gaan van een opsluiting van vijf tot tien jaar en een geldboete van 100 tot 100.000 euro (te vermenigvuldigden met de opdeciemen).

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.