Wat houdt het misdrijf precies in?

Strafbare gevallen van verberging hebben betrekking op misdadigers, dan wel lijken.

De wettelijke bestanddelen van het misdrijf verberging betreffen;

1a. Er sprake zijn van een verberging of het doen verbergen. Hier is een positieve daad vereist. Een onthouding, een verzwijging, de niet-aangifte van de misdadiger vallen niet onder de toepassing van de strafwet.

OF

1b. Er moet sprake zijn van een verberging, wegmaken of doen wegmaken. Dit zijn alle handelingen die tot doel hebben het lijk te onttrekken aan de opsporingen van de overheid.

2a. De dader kennis hebben dat de persoon die verborgen wordt gehouden, vervolgd wordt of veroordeeld is wegens een misdaad.

OF

2b. Een kennis van de doodsoorzaak vereist.

3a. Er moet sprake zijn van personen vervolg of veroordeeld wegens een misdaad. Of het al dan niet een misdaad is, wordt bepaald op het ogenblik der feiten. Dat de misdaad later eventueel wordt omgezet in een wanbedrijf of de vervolgde persoon nadien vrijgesproken wordt, heeft geen belang.

OF

3b. Het moet het gaan om een lijk van iemand die gedood is of ten gevolge van slagen en verwondingen gestorven is. Hier wordt elk overlijden mee bedoeld ten gevolge van een misdaad of een wanbedrijf, zelfs onopzettelijk gepleegd.

Welke straffen riskeert u?

U riskeert een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar en een geldboete van 26 tot 600 euro (nog te vermenigvuldigen).

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.