Wat houdt het misdrijf precies in?

Om te spreken van het misdrijf van onopzettelijke doodslag of slagen en verwondingen moet er voldaan zijn aan de volgende voorwaarden;

  • Een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg.

 

  • Iemand doden ofwel slagen en/of verwondingen toebrengen.

 

  • Een oorzakelijk verband tussen de beide.

Welke straffen riskeert u?

Onopzettelijke doodslag wordt bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met een geldboete van 50 euro tot 1000 euro (te vermenigvuldigen met opdeciemen).

 

Wanneer de doding het gevolg is van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf drie maanden tot vijf jaar en een geldboete 50 tot 2000 euro (te vermenigvuldigen met opdeciemen).

Onopzettelijke slagen en verwondingen worden bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van 50 tot 500 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

 

Wanneer de onopzettelijke slagen en verwondingen het gevolg zijn van een verkeersongeval bedraagt de gevangenisstraf acht dagen tot een jaar en de geldboete 50 euro tot 1000 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.