Wat houdt het misdrijf ‘moord’ precies in?

Moord is doodslag met voorbedachten rade. De wettelijke bestanddelen van dit misdrijf zijn gelijk aan de constitutieve elementen van het misdrijf doodslag met dien verstande dat er tevens sprake dient te zijn van voorbedachtheid.

De voorwaarden betreffen;

  • De beslissing is de daad voorafgegaan.

 

  • Het misdrijf overwogen werd.

 

  • Ze definitief is, d.i. dat de dader zich aan zijn beslissing gehouden heeft, zonder van mening te veranderen.

Oudermoord betreft de doodslag op de vader, de moeder of andere bloedverwanten in de opgaande lijn. De wetgever bestraft oudermoord zwaarder omdat de dader niet enkel geen eerbied voor andermans leven vertoont, doch bovendien het leven van zijn naasten miskent.

Kindermoord is doodslag gepleegd op een kind bij de geboorte of onmiddellijk daarna.

Vergiftiging is doodslag gepleegd door middel van stoffen die min of meer snel de dood kunnen teweegbrengen, op welke wijze die stoffen ook aangewend of toegewend zijn.

Welke straffen riskeert u?

U riskeert voor het misdrijf doodslag een opsluiting van twintig tot dertig jaar.

Op moord, oudermoord en vergiftiging staat een levenslange opsluiting.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.