Wat houdt het misdrijf precies in?

Knevelarij is het misdrijf waarbij een ambtenaar bevel geeft om bedragen te innen die niet verschuldigd zijn en zo misbruik maakt van zijn positie.

Om te kunnen spreken van dit misdrijf moet aan de volgende wettelijke voorwaarden voldaan zijn;

  • De hoedanigheid van ambtenaar is vereist : een persoon die een openbaar ambt uitoefent.

 

  • Een bevel om onverschuldigde rechten, taksen, belastingen, gelden, inkomsten, intresten, lonen of wedden te innen, of die vorderen of nog ontvangen.
  • Kennis van hetgeen gevorderd wordt niet verschuldigd is of het verschuldigde te boven gaat.

 

Als er aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan men niet veroordeeld worden voor het misdrijf van knevelarij. Knevelarij is strafbaar gesteld ter bescherming van de burgers die niet altijd goed de draagwijdte van hun rechten kennen en weten welke belastingen van hen kunnen worden gevraagd.

Welke straffen riskeert u?

Knevelarij wordt bestraft met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar en/of met een geldboete van 100 tot 50.000 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

 

Indien knevelarij is gepleegd is met geweld of bedreiging bedraagt de straf een opsluiting van vijf tot tien jaar en een boete van 500 tot 100.000 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.