Wat houdt het misdrijf precies in?

Bedelarij op zich is geen misdrijf.

De volgende handelingen zijn strafbaar;

  • Hij die een persoon aanwerft, meeneemt, wegbrengt, bij zich houdt teneinde hem over te leveren aan de bedelarij.

 

  • Hem ertoe aanzet te bedelen of door te gaan met bedelen, of hem ter beschikking van een bedelaar stelt opdat deze laatste zich van hem bedient om het openbaar medelijden op te wekken en hij die, op welke manier ook, eens anders bedelarij exploiteert.

Welke straffen riskeert u?

U riskeert een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en een geldboete van 500 tot 50000 euro.

 

U zal zwaarder bestraft worden indien het slachtoffer zich in een kwetsbare toestand bevindt, zoals onder meer een zwangerschap, de leeftijd, een precaire sociale toestand, ziekte, een lichamelijk of geestelijk gebrek.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.