Wat houdt het misdrijf precies in?

Om te spreken van diefstal moet er aan de volgende voorwaarden voldaan zijn;

  • Het misdrijf moet gepleegd worden met een bedrieglijk opzet. Hiervan is sprake zodra diegene die het voorwerp wegneemt tegen de wil in van de eigenaar, handelt met het voornemen de zaak toe te eigenen of ze althans niet meer terug te geven aan de eigenaar of aan de rechthebbenden.

 

  • De wegneming dient betrekking te hebben op andermans goed.
  • Er dient sprake te zijn van een wegneming. Het gaat om het materiële feit een zaak weg te nemen, in bezit te nemen, tegen de wil van de eigenaar.

 

Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan men niet spreken van gewone diefstal.

Indien de diefstal wordt gepleegd met een wettelijk verzwarende omstandigheid kan u vervolgd worden  voor de volgende misdrijven;

  • Huisdiefstal.

 

  • Zware diefstallen zonder geweld of bedreiging (door middel van braak en/of inklimming en/of gebruik valse sleutels.

 

  • Diefstal met geweld of bedreiging.

Welke straffen riskeert u?

Voor het plegen van een diefstal riskeert u  een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en een geldboete van 26 tot 500 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

Indien er verzwarende omstandigheden aanwezig zijn, riskeert u een zwaardere bestraffing.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.