Ben je tegen de lamp gelopen of word je verdacht van bezit, handel of productie van drugs? Dan is het van essentieel belang dat je je laat verdedigen door een advocaat gespecialiseerd in drugszaken. De straffen kunnen immers hoog oplopen.

Bovendien is de Belgische wetgeving rond drugs bijzonder ingewikkeld. Er moet in elke zaak steeds een analyse worden gemaakt van verschillende toepasselijke wetsartikelen, koninklijke besluiten en ministeriële richtlijnen.

Ons team van gespecialiseerde advocaten strafrecht met betrekking tot drugs hebben jarenlange ervaring in het bijstaan van verdachten in drugszaken. Waar mogelijk bepleiten we steeds een vrijspraak voor ons cliënteel. Minstens gaan we altijd op zoek naar een gepaste straf zonder vrijheidsberoving of ernstige financiële gevolgen.

Contacteer ons gerust voor een discrete consultatie, waarbij je jouw zaak met één van onze experts kunt bespreken. Je kunt ons contacteren via het e-mailadres info@bannister.be of via het telefoonnummer 03/369.28.00. 

Advocaat drugs Antwerpen: weet dit

Let op! Zoals we hierboven al bespraken, is de Belgische drugswetgeving ingewikkeld en genuanceerd. Bovendien hangt veel af van de omstandigheden en het oordeel van de rechter. De informatie hieronder is dan ook louter algemeen en richtinggevend bedoeld. Zit je in de problemen? Probeer het niet zelf op te lossen en laat je verdedigen door een expert.

 

Je bent minderjarige

Ons Belgisch rechtssysteem maakt als het aankomt op drugsmisdrijven een onderscheid tussen meerder- en minderjarigen (jonger dan 18 jaar).

 

De zaak gaat eerst naar het parket

Net als bij meerderjarigen zal de politie een proces-verbaal (PV) opmaken als je als minderjarige wordt betrapt op het bezit, gebruik, handel of de productie van drugs. Dit proces-verbaal zal vervolgens naar het parket worden doorgestuurd.

Houd er in elk geval rekening mee dat het parket je ouders zal contacteren. Probeer dus niets geheim te houden en wees open en eerlijk tegen je ouders, als dat mogelijk is.

 

Het parket kan na ontvangst van het PV een reeks beslissingen nemen. Zo kunnen ze een waarschuwing sturen, een gesprek organiseren met je ouders erbij, kiezen voor bemiddeling, een ouderstage voorstellen, je doorsturen naar vrijwillige hulpverlening en nog veel meer. De keuze van het parket zal o.a. afhangen van de ernst van de feiten en de eventuele recidive.

 

Advocaat drugs inhuren

 

De zaak naar de jeugdrechtbank

De zaak kan in bepaalde gevallen ook aan de rechter worden voorgelegd. Als minderjarige kom je dan in principe niet voor de correctionele rechtbank maar wel voor de jeugdrechter. 

De jeugdrechter heeft een groot arsenaal aan voorlopige maatregelen en beschermingsmaatregelen, die kunnen worden opgelegd, variërend van een korte gemeenschapsdienst tot een plaatsing in een gesloten instelling.

Houd er ook rekening mee dat minderjarigen ouder dan 16 jaar in sommige gevallen als volwassenen worden berecht.

 

Laat je bijstaan door een advocaat 

Ben je als minderjarige verwikkeld in een drugszaak of is je minderjarig kind in contact gekomen met het gerecht? Dan is het in elk geval aangewezen om advies van een gespecialiseerd advocaat jeugd- en strafrecht in te winnen. Komt de zaak voor de kinderrechter? Dan is juridische verdediging essentieel.

Contacteer gerust en in alle discretie een specialist van Bannister Advocaten via info@bannister.be of via telefoonnummer 03/369.28.00 en wij begeleiden en verdedigen je dan richting een duurzame oplossing.

 

Je bent meerderjarig en de zaak gaat louter over cannabis

Sinds een wetswijziging in 2003 wordt er (voor meerderjarigen) een onderscheid gemaakt tussen cannabis en andere drugs. 

De straffen voor het gebruik, het verhandelen of het produceren van cannabis zijn in principe lager dan voor andere drugs, maar ze kunnen nog steeds hoog oplopen. Houd er dus in elk geval rekening mee dat cannabis en cannabisgebruik in België nog steeds verboden is.

 

Bezit voor eigen gebruik

Word je als meerderjarige betrapt met een kleine hoeveelheid cannabis voor eigen gebruik? Dan zal er meestal een zogenaamd ‘vereenvoudigd proces verbaal’ worden opgesteld. Je zult hiervoor dan niet gestraft worden, maar dit proces verbaal komt wel in een dossier. Als je later nogmaals tegen de lamp loopt, zal de politie en desgevallend het parket weten dat het niet de eerste keer is.

 

Cannabis ‘voor eigen gebruik’ houdt ongeveer in:

 • maximaal 3 gram;
 • maximaal 1 geteelde plant.

 

Wanneer wordt er wel een proces verbaal opgemaakt?

Cannabisbezit of -gebruik zal wél een staartje krijgen als:

 • Er verzwarende omstandigheden zijn (een ‘verzwarende omstandigheid’ kan van alles zijn, zoals bijvoorbeeld betrapt worden met een minderjarige erbij of als je een strafblad hebt.).
 • De openbare orde wordt verstoord (‘openbare orde verstoren’ kan van alles zijn, zoals bijvoorbeeld bezit of gebruik op school of in een ziekenhuis.).
 • Wanneer je duidelijk meer bezit dan ‘voor eigen gebruik’.

Met andere woorden, de concrete omstandigheden zijn belangrijk om te bepalen wat de gevolgen zijn.

De zaak zal in elk geval naar het parket worden gestuurd (en later eventueel naar de politierechtbank of de correctionele rechtbank) als er sprake is van verkoop, gratis uitdelen, productie van cannabis of als je onder invloed van drugs rijdt. 

 

Wat zijn de gevolgen?

Het parket kan de zaak seponeren, een minnelijke schikking voorstellen (in gewone taal: je moet betalen), voorwaarden opleggen of de zaak naar de rechtbank verwijzen.

De straffen, die de rechter kan opleggen, zijn*:

 • Geldboete van 15 tot 25 euro bij een eerste overtreding;
 • Geldboete van 26 tot 50 euro bij een eerste herhaling binnen het jaar;
 • Gevangenisstraf van acht dagen tot één maand en een geldboete van 50 tot 100 euro bij een tweede herhaling binnen het jaar;
 • Gevangenisstraf van drie maanden tot één jaar en/of een geldboete van 1000 tot 100.000 euro in geval van ‘openbare overlast’.

*geldboetes worden met 8 vermenigvuldigd (bij een boete van 25 euro komt dit neer op een extra bijdrage van 200 euro.).

 

Advocaat drugs Antwerpen beste

Laat je bijstaan door een advocaat drugs Antwerpen

Het Belgische recht probeert sinds de wet van 2003 (in theorie) cannabismisdrijven via de hulpverlening aan te pakken en minder door strenge bestraffingen. In de praktijk zien we echter toch regelmatig zware straffen. De concrete omstandigheden spelen hierbij vaak een grote rol.

 

Het is daarom belangrijk om samen met een gespecialiseerde advocaat een goede juridische verdediging te voeren. Het team strafrecht van Bannister Advocaten heeft jarenlange ervaring met cannabisdossiers en kan je helpen om tot een vrijspraak of een andere duurzame oplossing te komen. Je kunt één van onze specialisten in alle vertrouwelijkheid contacteren via info@bannister.be of via telefoonnummer 03/369.28.00.

 

Je bent meerderjarig en de zaak gaat over andere drugs dan cannabis

Voor inbreuken met andere drugs dan cannabis wordt altijd het proces-verbaal naar het parket gestuurd. 

Het parket kan, net zoals bij cannabis, de zaak seponeren, een minnelijke schikking voorstellen (in gewone taal: je moet betalen), voorwaarden opleggen of de zaak naar de rechtbank verwijzen.

De rechtbank kan volgende straffen opleggen:

 • Als algemene regel worden drugszaken bestraft met een gevangenisstraf tussen de drie maanden en vijf jaar en een geldboete tussen 1.000 en 100.000 euro. De rechter kan een straf opleggen tussen deze minimum- en maximumstraf.
 • Er wordt wel rekening gehouden met verzwarende of verzachtende omstandigheden, die kunnen zorgen voor respectievelijk zwaardere of lichtere straffen.
 • Een goed pleidooi kan er evenwel voor zorgen dat je een andere straf (bijvoorbeeld voorwaarden of een straf met uitstel) krijgt. 

Houd er ook rekening mee dat alle zaken, die verband houden met de zaak (bijvoorbeeld de drugs zelf, productiemiddelen, de wagen waarin je werd betrapt, cash geld, …) zullen worden afgenomen.

 

Wanneer moet je een advocaat drugs Antwerpen contacteren?

Drugszaken zijn in zekere mate onvoorspelbaar. Het parket of de rechtbank zal altijd de concrete omstandigheden in overweging nemen. Naar onze ervaring is het altijd nuttig om minstens het advies van een gespecialiseerde advocaat in te winnen. Zo weet je altijd wat je rechten zijn en welke gevolgen er mogelijk zijn.

Word je gedagvaard voor de rechtbank in verband met een drugszaak of word je opgeroepen voor een verhoor bij de politie? Dan is het absoluut essentieel om je zo snel mogelijk te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Je advocaat zal je voor de rechtbank verdedigen of zal je bijstaan tijdens het verhoor. Zo zorg je ervoor dat je het best mogelijke resultaat haalt.

Ook als je een positieve speekseltest aflegt als bestuurder van een wagen zul je de bijstand van een advocaat nodig hebben. In dat geval zul je immers voor de politierechtbank moeten verschijnen. 

Op rijden onder invloed staan zware straffen. Vaak zal het parket aan de rechter vragen om je rijbewijs voor een bepaalde tijd af te nemen. In sommige gevallen moet je je rijbewijs opnieuw behalen (theoretisch en praktisch) of zelfs fysieke en psychologische testen afleggen, voordat je opnieuw mag gaan rijden.

Contacteer een advocaat drugs Antwerpen van Bannister Advocaten

Bij Bannister Advocaten hebben we een volledig team van gespecialiseerde strafrechtadvocaten, die samen vertrouwen op decennialange ervaring in drugszaken, gaande van cannabisgebruik tot grote internationale drugszaken. 

Wij staan ons cliënten bij met deskundig advies in elke fase van de procedure, van het verhoor tot en met de uitspraak van de rechter. Wij gaan op zoek naar een mogelijke vrijspraak en voeren minstens een pleidooi voor een gepaste straf zonder financiële crisis of lange gevangenisstraffen.

Heb je een advocaat gespecialiseerd in drugszaken nodig? Contacteer dan in alle vertrouwelijkheid ons team via info@bannister.be of via telefoonnummer 03/369.28.00.