Ben je betrokken in een zaak rond huiselijk geweld? Dan is het verstandig om zo snel mogelijk een advocaat huiselijk geweld te raadplegen. 

Bannister Advocaten heeft een team gespecialiseerde strafrechtadvocaten met een ruime ervaring in zaken rond huiselijk geweld, partnergeweld en intrafamiliaal geweld. We hebben met betrekking tot deze materie een sterke reputatie opgebouwd en staan regelmatig cliënten bij voor alle rechtbanken van ons land.

Wens je een eerste gesprek met één van onze specialisten? Laat het ons dan weten via info@bannister.be of via het telefoonnummer 03/369.28.00. Wij garanderen alvast een eerste gesprek in alle vertrouwelijkheid waarin jij jouw volledige verhaal kunt doen en waarin we een strategie kunnen afspreken.

Wil je graag meer informatie over huiselijk geweld in het Belgische recht? Dat is alvast een goede reflex. Wij zetten enkele belangrijke zaken voor je op een rij.

 

Huiselijk geweld in het Belgische strafrecht

Huiselijk geweld is geen strikt juridische term. Met huiselijk geweld bedoelen we het geweld dat plaatsvindt in de context van de dichte familie (ook wel: intrafamiliaal geweld) of tussen echtgenoten of partners (ook wel: partnergeweld).

Het Belgische strafwetboek stelt dat er sprake is van huiselijk geweld als er door de dader geweld wordt gepleegd op:

  • vaders en moeders;
  • andere bloedverwanten in de opgaande lijn (kinderen, kleinkinderen, grootouders enzovoort);
  • bloedverwanten in de zijlijn tot de vierde graad (broers, zussen, neven, nichten);
  • echtgenoten (gehuwden);
  • Personen waarmee de dader samenleeft of samenleefde op voorwaarde dat er een ‘duurzame, affectieve en seksuele’ relatie bestaat of bestond tussen de dader en deze persoon.

Het is dus mogelijk om huiselijk geweld te plegen tegen een (ex-)partner waarmee je nooit bent getrouwd. Wel moet er een ‘duurzame, affectieve en seksuele’ relatie bestaan (of bestaan hebben) met deze partner.

Wat een ‘duurzame, affectieve en seksuele’ relatie precies betekent, kan de rechter geval per geval beslissen.

 

Advocaat huiselijk geweld inhuren

Huiselijk geweld straf

Een verzwarende omstandigheid

Huiselijk geweld wordt in het Belgische strafrecht als verzwarende omstandigheid toegepast. 

Er moet eerst sprake zijn van een basismisdrijf zoals bijvoorbeeld ‘slagen en verwondingen’ of ‘toedienen van schadelijke stoffen’. Als deze misdrijven worden gepleegd ten aanzien van familieleden of een partner, dan wordt dit gezien als een ‘verzwarende omstandigheid’ en worden de mogelijke straffen verhoogd. De minimumstraf wordt dan verdubbeld.

We leggen het uit aan de hand van een voorbeeld:

  • Op slagen en verwondingen tegen een niet-familielid staat een mogelijke gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden.
  • Op slagen en verwondingen tegen een echtgenoot of een partner staat een mogelijke gevangenisstraf van 16 dagen tot 6 maanden.

Zoals je ziet, wordt de minimumstraf opgetrokken van 8 dagen gevangenisstraf naar 16 dagen als het geweld op een echtgenoot of partner wordt gepleegd.

 

Overige factoren voor strafmaat huiselijk geweld 

 

Ter volledigheid geven we nog mee dat er nog andere verzwarende omstandigheden kunnen worden toegepast op geweld, samen met de verzwarende omstandigheid ‘huiselijk geweld’.

Geweld tegen minderjarige familieleden of bijvoorbeeld geweld uit racistische motieven tegen familieleden kan nog zwaarder worden bestraft.

Daarnaast is het ook mogelijk dat de procureur des konings een tijdelijk huisverbod oplegt.

Het is dus belangrijk om in elke zaak een specialist in te schakelen. De straffen kunnen immers hoog oplopen. 

 

Advocaat huiselijk geweld Antwerpen

 

Het belang van een advocaat huiselijk geweld

De strafrechtelijke procedure inzake huiselijk geweld is bijzonder lang en complex. Er zijn een hele reeks stappen, die moeten doorlopen, alvorens door de rechter een beslissing wordt genomen. Het is daarbij van essentieel belang om zo snel mogelijk een advocaat te raadplegen en dit geldt voor zowel slachtoffers als verdachten.

 

De procedure

Voordat de zaak voor de rechtbank voorkomt, wordt door de politiediensten een onderzoek ingesteld. Dit onderzoek kan plaatsvinden onder leiding van de procureur des konings of de onderzoeksrechter.

 

Tijdens deze fase kunnen allerhande onderzoeksmaatregelen worden verricht om de waarheid aan het licht te brengen. Klassieke voorbeelden zijn het verhoren van de betrokkenen, het uitlezen van een GSM-toestel, een DNA-onderzoek enzovoort.

Afhankelijk van de concrete situatie kan de verdachte of de dader in voorlopige hechtenis (in het arresthuis) worden geplaatst of met een enkelbandje worden heengezonden.

Wat belangrijk is om te onthouden, is dat partnergeweld in sommige gevallen wordt gelijkgeschakeld met een heterdaadsituatie. Dit wil zeggen dat het parket in sommige gevallen meer bevoegdheden heeft om bijvoorbeeld een arrestatie uit te voeren.

Ook tijdens deze complexe onderzoeksfase kan een advocaat je bijstaan. Je advocaat kan bij de verhoren zijn, een kopie van het dossier opvragen en zelfs bijkomende onderzoekshandelingen voorstellen.

Pas na het afwerken van dit onderzoek zal de zaak naar de rechtbank worden doorgestuurd. De rechter zal op basis van de resultaten van het onderzoek een vonnis uitvaardigen. Schakel dus zo snel mogelijk een advocaat in en wacht zeker niet totdat je door de rechtbank wordt opgeroepen.

 

Raadpleeg een specialist

Een gespecialiseerde advocaat huiselijk geweld heeft naast een sterke juridische verdediging en diepe kennis van de procedure ook begrip voor de emotionele gevoeligheden van de zaak en functioneert daarnaast eveneens als vertrouwenspersoon.

De ervaring leert dat de gemiddelde advocaat zelden tot nooit in contact komt met zaken rond huiselijk geweld. Het is daarom aangewezen om een doorgedreven specialist te raadplegen, die je kan bijstaan en naar de best mogelijke oplossing kan streven.

 

Contacteer een specialist van Bannister Advocaten

Ben je betrokken bij een zaak rond huiselijk geweld? Contacteer dan gerust één van onze gespecialiseerde advocaten via info@bannister.be of via het telefoonnummer 03/369.28.00.