Wat houdt het misdrijf precies in?

De zegelverbreking is een misdrijf tegen de openbare orde, een bijzondere vorm van weerspannigheid, een aanslag tegen een uitwendig teken van het openbaar gezag.

Om te kunnen spreken van zegelverbreking moet voldaan zijn aan de volgende wettelijke voorwaarden;

  • De zegels moeten door een overheid overeenkomstig de bepalingen van een wet of reglement worden gelegd.

 

  • De zegels moeten verbroken zijn, d.i. een miskenning van de overheidsmaatregel van de zegellegging door welke materiële aantasting ook van het aldus aangebrachte verbod. Bv. beschadiging of vernieling van de zegels.
  • Een algemeen opzet is vereist en voldoende, hetgeen betekent dat de dader wetens en willens gehandeld heeft zonder de gevolgen gewild te hebben.

 

Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan u niet veroordeeld worden tot misdrijf van zegelverbreking.

Welke straffen riskeert u?

De straf voor zegelverbreking voor de bewaarder wegens nalatigheid is een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden.

 

De straffen voor diegenen die zegels verbreken kunnen gaan van gevangenisstraffen van drie maanden tot ten hoogste drie jaar en eventueel een geldboete van 50 tot 2000 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.