Wat houdt het misdrijf precies in?

Weerspannigheid is elke vorm van aanval of verzet met geweld tegen de leden van het openbaar gezag in uitoefening van hun bediening.

Dit betreffen de wettelijke bestanddelen van het misdrijf;

  • Er dient sprake te zijn van een aanval of een verzet met geweld of bedreiging.

 

  • Het misdrijf dient gepleegd zijn tegen beschermde personen. Artikel 269 van het Strafwetboek bevat een limitatieve lijst van beschermde personen.

 

  • De aanwezigheid van een moreel element. Dit betekent dat de dader wist wat de hoedanigheid van de persoon was die hij aangevallen heeft of tegen wie hij zich verzet heeft. Zonder dit element is er geen sprake van weerspannigheid, maar eventueel wel het misdrijf van gewone slagen en verwondingen.
  • Bovengenoemde personen handelen ter uitvoering van wetten, bevelen, beschikkingen van het openbaar gezag of van rechterlijke bevelen of van vonnissen.

 

Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan men niet spreken van het misdrijf van weerspannigheid.

Welke straffen riskeert u?

De straffen voor weerspannigheid kunnen lopen van een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en/of een geldboete van 26 tot 200 euro ( te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.