Wat houdt het misdrijf precies in?

Om te kunnen spreken van dit misdrijf moet er voldaan zijn aan de  volgende wettelijke bestanddelen;

  • Er dient sprake te zijn van een vrijheidsberoving. De aanhouding of gevangenhouding moet objectief gezien onwettelijk zijn.

 

  • De dader dient op de hoogte te zijn van het onwettelijk karakter.

Welke straffen riskeert u?

U riskeert bestraft te worden met een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en een geldboete van 26 tot 200 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen). De gevangenisstraffen liggen hoger naarmate de wederrechtelijke aanhouding langer duurt.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.