Wat houdt het misdrijf precies in?

Om te kunnen spreken van vernieling of beschadiging van graven, monumenten of kunstvoorwerpen moet er voldaan zijn aan de volgende voorwaarden;

  • Een algemeen opzet is vereist en voldoende, hetgeen betekent dat de dader wetens en willens gehandeld heeft.

 

  • Een daad van vernietiging, neerhaling, verminking of beschadiging. Opschriften met kalk, verf of teer op wegen of openbare gebouwen aangebracht maken een beschadiging uit.
  • Het misdrijf dient betrekking te hebben op een van de voorwerpen opgesomd in artikel 526 Strafwetboek.

 

Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan u niet veroordeeld worden voor het misdrijf.

Welke straffen riskeert u?

Het misdrijf wordt bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met een geldboete van 26 tot 500 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.