Wat houdt het misdrijf precies in?

Het misdrijf verkrachting bevat de volgende constitutieve bestanddelen;

 

  • Het misdrijf kan gepleegd zijn door eender welke aard en met eender welk middel ook. Elke daad van orale of anale penetratie valt ook onder dit misdrijf. Het maakt ook niet uit met welk instrument of middel het is gepleegd.

 

  • Het misdrijf moet gepleegd zijn op een persoon. Verkrachting kan zowel door een man als door een vrouw gebeuren. Verkrachting tussen echtgenoten is ook geen uitzondering.

 

  • Een ontstentenis van geldige toestemming bij het slachtoffer is vereist.
  • Een algemeen opzet  is vereist en voldoende, hetgeen betekent dat de dader wetens en willens gehandeld heeft.

 

  • Een daad van seksuele penetratie. Er moet dus een inbreuk zijn op de gangbare seksuele gedragsnormen en er moet een seksuele opzet in de persoon van de dader aanwezig zijn.

 

Ons gespecialiseerd team gaat graag voor u na of aan alle wettelijke voorwaarden voldaan is.

Welke straffen riskeert u?

De wet voorziet in verschillende verzwarende omstandigheden die de straf verhogen : de hoedanigheid van de dader (bv. een bloedverwant in de opgaande lijn), de pluraliteit van de daders, de foltering of opsluiting, de hoedanigheid van het slachtoffer (bv. zwangerschap, lichamelijk of geestelijk gebrek,…), de bedreiging met een wapen of een op wapen gelijkend voorwerp, de discriminerende drijfveer.

 

U riskeert een opsluiting van vijf jaar tot twintig jaar. Voor meer gedetailleerde info over het misdrijf verkrachting kan u zich wenden tot zedenadvocaat.be.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.