Wat houdt het misdrijf precies in?

De misdrijven valsheid en het gebruik van valse stukken in een jaarrekening worden beschreven in artikel 127 van het Wetboek van Vennootschappen.

 

Een jaarrekening bestaat uit drie verschillende componenten: de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Valsheid en gebruik van valse stukken in de jaarrekening is van toepassing op de vervalsing van één van deze documenten.

 

Het misdrijf valsheid in de jaarrekening omkadert het met bedrieglijk oogmerk of het oogmerk om te schade in de jaarrekening van een vennootschap.

 

Dit kan door middel van:

  • Valse handtekeningen te plaatsen
  • Door handtekeningen of geschriften na te maken
  • Door overeenkomsten achteraf in de jaarrekening op te nemen
  • Door toevoegingen van verklaringen die vervalsing tot doel hebben

 

Het gebruik van valse stukken in de jaarrekening omkadert simpelweg het gebruik van deze vervalste jaarrekening.

Welke straffen riskeert u?

Ieder persoon kan strafbaar gesteld worden voor deze misdrijven, maar toch zijn er een aantal personen die sterk geviseerd worden aangezien zij belast zijn met het opstellen en het controleren van deze documenten, namelijk de leden van de raad van bestuur en de commissarissen.

Voor valsheid en het gebruik van valse stukken in de jaarrekening gelden dezelfde straffen.

Deze misdrijven worden bestraft met een geldboete van 26 euro tot 2000 euro en met een gevangenisstraf van vijf tot tien jaar.

 

De bedragen van deze geldboete moeten nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. Op dit moment zijn de opdeciemen gelijk aan 8.( boetebedrag x8).

 

In de praktijk wordt deze gevangenisstraf omgezet tot een correctionele gevangenisstraf, die kan oplopen tot maximum vijf jaar. Naast de geldboete en de opgelegde gevangenisstraf wordt er ook een beroepsverbod opgelegd.

 

Bovenstaande bepalingen zijn pas van toepassing vanaf dat de jaarrekening ter inzage is gelegd voor de vennoten.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.