Wat houdt het misdrijf precies in?

Valse inlichtingen betreft het aangeven van een ingebeeld misdrijf.

Om te kunnen spreken van dit misdrijf moet er voldaan zijn aan de volgende wettelijke voorwaarden;

  • De inlichtingen dienen hetzij mondeling, hetzij bij een naamloos of ondertekend geschrift te gebeuren.

 

  • De inlichtingen dienen wetens en willens gegeven worden. Bijgevolg zijn de personen die te goeder trouw of wegens een verkeerde inlichting een vals bericht doorgeven niet strafbaar.
  • De inlichting dient betrekking te hebben op het bestaan van gevaar voor een aanslag op personen of eigendommen, waarop een criminele straf gesteld is.

 

Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan men niet spreken van het misdrijf van valse inlichtingen betreffende ernstige aanslagen.

Welke straffen riskeert u?

De straffen lopen uiteen naarmate de ernst van het geval. U riskeert gevangenisstraffen van drie maanden tot vijf jaar en geldboeten van  euro tot 500 euro. (nog te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.