Wat te doen als het Openbaar Ministerie vraagt om probatievoorwaarden te herroepen?

Wat zijn probatievoorwaarden?

Wanneer de strafrechter iemand correctioneel veroordeelt, beschikt deze over een ruim arsenaal aan straffen en maatregelen die hij aan de veroordeelde kan opleggen. Zo kan de strafrechter onder meer kiezen om een straf met probatie-uitstel uit te spreken.

Een straf met probatie-uitstel houdt in dat de rechter de veroordeelde een straf oplegt, bijvoorbeeld een gevangenisstraf en/of een geldboete, maar dat de veroordeelde deze straf niet effectief dient te ondergaan. Dat uitstel geldt zolang de veroordeelde zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Deze voorwaarden kunnen verscheidene vormen aannemen. Veel voorkomende voorwaarden zijn onder meer:

  • het houden van een vast adres;
  • gevolg geven aan de oproepingen van de justitieassistent en de probatiecommissie;
  • geen nieuwe strafbare feiten plegen;
  • een gepaste begeleiding volgen (omtrent een verslaving en of een andere problematiek);
  • de gepaste inspanningen leveren om de slachtoffers te betalen;

De voorwaarden kunnen worden opgelegd voor een proeftijd van maximaal vijf jaar. Zolang deze voorwaarden worden nageleefd, zal de straf niet worden uitgevoerd. De uitgesproken straf is in dat geval een stok achter de deur die dient te verhinderen dat de voorwaarden zouden worden geschonden. De naleving van de opgelegde voorwaarden wordt gecontroleerd door de probatiecommissie, de justitieassistent(e) en de politie.

Wanneer kan het Openbaar Ministerie vragen om de probatievoorwaarden te herroepen?

Het Openbaar Ministerie kan de strafrechter verzoeken om de probatievoorwaarden te herroepen en de uitgesproken straf alsnog te laten uitvoeren in twee gevallen. In een derde geval zal de tussenkomst van de rechtbank niet noodzakelijk zijn.

Een eerste situatie waarin het Openbaar Ministerie om de herroeping kan verzoeken, is wanneer de veroordeelde gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf beging waarvoor een nieuwe effectieve gevangenisstraf werd opgelegd van ten minste 1 maand en ten hoogste 6 maanden. In deze situatie beschikt het Openbaar Ministerie over een opportuniteitsoordeel en kan zij kiezen om al dan niet te verzoeken om de probatievoorwaarden te herroepen.

Een tweede situatie waarin het Openbaar Ministerie de strafrechter om de herroeping zal verzoeken, is wanneer de probatiecommissie van mening is dat de veroordeelde de opgelegde voorwaarden niet voldoende heeft nageleefd en dat de probatiecommissie aan het Openbaar Ministerie verzoekt om de zaak op zitting te brengen. In dat geval beschikt het Openbaar Ministerie niet over een opportuniteitsoordeel en zal zij de veroordeelde voor de strafrechter dagvaarden.

Wanneer de veroordeelde gedurende de proeftijd echter een nieuw misdrijf beging waarvoor door de strafrechter een nieuwe effectieve gevangenisstraf van meer dan 6 maanden opgelegd werd kan het Openbaar Ministerie overgaan tot de uitvoering van oorspronkelijk opgelegde straf, zonder dat de rechtbank hiervoor dient tussen te komen. De straffen zullen in dat geval worden opgeteld.

Wat te doen wanneer je een dagvaarding tot herroeping van de probatievoorwaarden ontvangt?

Wanneer u een dagvaarding ontvangt waarbij het Openbaar Ministerie de rechtbank verzoekt om de aan u opgelegde probatievoorwaarden te doen herroepen, doet u er goed aan om een verdediging op te bouwen. U zal zichzelf immers voor de rechter moeten verantwoorden. Bij die zitting is een goed voorbereide juridische argumentatie van essentieel belang. Immers, wanneer de herroeping door de rechter zou worden uitgesproken, zal de oorspronkelijk opgelegde straf uitvoerbaar worden.[1]

Advocaat probatievoorwaarden Antwerpen

Als advocaat probatievoorwaarden kunnen wij een wezenlijke rol spelen bij de voorbereiding van en tijdens de zitting tot herroeping van de probatievoorwaarden.

Op basis van het dossier en uw input kunnen wij verifiëren of het mogelijk is om aan de rechtbank te verzoeken uw voorwaarden alsnog niet op te heffen en de proeftermijn verder te laten lopen. Tevens kunnen wij samen met u kijken of het mogelijk is om de rechtbank te vragen eventueel nieuwe voorwaarden te verbinden aan het probatie-uitstel zodat de oorspronkelijk uitgesproken straf niet effectief dient te worden.

Wenst u meer informatie over de mogelijkheden indien men om de herroeping van uw probatievoorwaarden verzoekt? Wenst u te worden bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat in Antwerpen? Neem dan contact met ons op via info@bannister.be of via 03.369.28.00

 

[1] Tenzij u tijdig hoger beroep aantekent tegen deze beslissing.