Voyeursme: een tipje van de sluier opgelicht

Het werk ‘Thérèse Dreaming’ van de Frans-Poolse schilder Balthus. © AFP

Recentelijk kwam het New Yorkse Metropolitan Museum of Art, een van de grootste en bekendste musea ter wereld, in opspraak door de tentoonstelling van  het schilderij ‘Thérèse Dreaming’. Tegen het portret van een meisje dat zich in een suggestieve pose bevindt waarbij haar ondergoed zichtbaar is, was een klacht binnengekomen omdat het ‘voyeurisme’ zou promoten. (bron)

Ook bij ons is deze kwestie brandend actueel. Het misdrijf voyeurisme betreft een relatief nieuwe strafbaarstelling binnen het Belgische strafrecht. Dit misdrijf werd in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de steeds evoluerende technologieën en het gebruik van diverse (sociale) media. Voyeurisme gaat verder dat het stiekem bespieden van mensen.

Wat is voyeurisme precies?

De slachtoffers dienen zich op het ogenblik van de feiten te bevinden op een plaats alwaar hun privacy in de regel is beschermd, zodoende dat zij zich voldoende veilig voelen om zich geheel of gedeeltelijk uit te kleden, dan wel seksuele handelingen te stellen. Typevoorbeelden zijn wat dit betreft: de toiletten, doucheruimtes, de paskamer van een winkel, de slaapkamer van de buurvrouw, enz.

In ons strafwetboek worden twee situaties onderscheiden die kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging :

1. In eerste instantie is het strafbaar iemand rechtstreeks, dan wel d.m.v. een hulpmiddel (denk aan een verborgen camera of microfoon) te observeren terwijl deze persoon is ontbloot en/of een expliciete seksuele daad stelt.
De persoon in kwestie dient zich hierbij te bevinden in een situatie waarbij hij of zij in alle redelijkheid kan veronderstellen dat de privacy is beschermd (bv. wanneer men zich omkleedt in de kleedhokjes van het zwembad, naar toilet gaat in een café, de liefde bedrijft in de slaapkamer, enz.).
Dat het slachtoffer doorgaans geen toestemming heeft gegeven tot dergelijke observaties is uiteraard evident, zij het dat de aanwezigheid van toestemming u niet noodzakelijk vrijstelt van strafrechtelijke vervolging.
2. Een tweede situatie heeft immers betrekking op het tonen, toegankelijk maken of verspreiden van beeld- of geluidsopnames van personen in de hierboven beschreven situatie, ook wanneer deze aanvankelijk hebben ingestemd met het maken ervan.
Dit tweede onderdeel van de strafbaarstelling richt zich onder meer op de zogenaamde ‘wraakporno’: zij die zich na een liefdesbreuk wreken op hun ex-partner door voor privédoeleinden bedoelde foto’s of filmpjes te tonen aan derden, dan wel deze te verspreiden via het internet of sociale media.
Welke straffen staan er op voyeurisme?

De wetgever heeft bijzonder zware straffen verbonden aan dit nieuwe zedenmisdrijf. Wie schuldig wordt bevonden aan voyeurisme riskeert een gevangenisstraf van 6 maanden tot maar liefst 5 jaar. Werden de feiten gepleegd ten aanzien van een minderjarige beneden de zestien jaar, wordt de strafmaat opgetrokken naar 10 tot 15 jaar. Wanneer men zulke zware straffen riskeert, is het van uitermate groot belang om u op professionele wijze te laten bijstaan.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Binnen Bannister Advocaten zijn wij gespecialiseerd in het behandelen van zedenzaken, waaronder dossiers met betrekking tot het misdrijf voyeurisme. U wordt verdacht van voyeurisme? Wij bekijken samen met u de juridische mogelijkheden op basis van uw dossier en bereiden een verdediging op maat voor. Wanneer de feiten worden betwist, zullen wij de rechter met een sterk onderbouwde argumentatie trachten te overtuigen van uw onschuld. In geval van twijfel dient u te worden vrijgesproken.

Ook indien de feiten niet kunnen worden aangevochten, is het belangrijk om uitgebreide duiding te geven bij de omstandigheden van de zaak en uw persoonlijke situatie waardoor er mogelijks onder het wettelijke strafminimum kan worden gedoken en zware effectieve gevangenisstraffen kunnen worden vermeden.

Onze kennis van het brede wetgevend arsenaal op vlak van de strafmaat stelt ons in staat om de rechtbank in elk specifiek dossier om een alternatieve bestraffing, zoals een werkstraf of autonome probatiestraf, te verzoeken teneinde een passende sanctie te bekomen.

Indien u meer informatie wenst te bekomen omtrent het misdrijf voyeurisme naar aanleiding van een specifiek voorval kan u ons altijd in alle discretie contacteren op info@bannister.be of via 03/369.28.00.

Wij staan graag voor u klaar!