Misdrijven in het kader van de huidige maatregelen

De Standaard kopte vandaag “Spuwen naar politie voortaan bestraft met 2.400 boete (en tot vijf jaar celstraf)”.

Deze titel is echter enigszins misleidend.

BANNISTER ADVOCATEN geeft U een overzicht van de mogelijke straffen voor zogenaamde misdrijven inzake het virus:

 • In het openbaar uitroepen dat men drager is van het virus

 

Indien men in het openbaar zou uitroepen dat men drager is van het  virus kan dit een vals bericht zijn over een aanslag op personen of eigendommen waarop een criminele straf gesteld is.

Dit misdrijf kan bestraft worden met een gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar en een geldboete van € 400 tot € 2.400.

 • Iemand bespugen of vrijwillig in de nabijheid van iemand niezen of hoesten om de persoon te laten denken dat het de bedoeling is om het  virus over te dragen

 

Indien men iemand bespuugt of vrijwillig in de nabijheid van iemand niest of hoest  om de persoon te laten denken dat het de bedoeling is hem te besmetten, kan dit strafbaar zijn conform artikel 328bis van het Strafwetboek.

Er zijn twee vereisten voor de strafbaarheid

1. Men moet stoffen verspreiden die, zonder op zichzelf een gevaar in te houden, de indruk geven gevaarlijk te zijn. In dit geval aldus het virus.

2. De dader wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag ernstige gevoelens van angst teweeg zou brengen bij het slachtoffer. Aldus wordt niet alleen het wetens en willens strafbaar handelen maar ook het stellen van handelingen waarvan de dader redelijkerwijze kon of moest weten dat deze ernstige gevoelens van vrees zou teweegbrengen.

 

Dit misdrijf wordt gestraft met een gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar en een geldboete van € 400 tot € 2.400.

 • Hoesten, spugen of niezen op voedingsmiddelen

 

Het zal U al wel opgevallen zijn: in de supermarkten worden vele verse groenten en fruit afgedekt met plastiek folie. Men wil immers vermijden dat iemand hoest of niest op deze voedingswaren.

De persoon die drager is van het virus én bewust hoest, spuugt of niest in de richting van de koop aangeboden voedingsmiddelen stelt een strafbare handeling.

Het wordt immers beschouwd als het mengen of doen mengen van stoffen die de dood kunnen teweegbrengen of de gezondheid zwaar kunnen schaden.

Dit misdrijf wordt gestraft met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar en een geldboete van € 1.600 tot € 16.000.

 • Weerspannigheid ten aanzien van politieagenten

 

Het spuwen naar agenten wordt in principe beschouwd als weerspannigheid.

Weerspannigheid is volgens het Strafwetboek elke vorm van aanval of verzet met geweld of bedreigingen tegen de leden van het openbaar gezag in uitoefening van hun bediening.

Het is vereist dat de dader kennis heeft van de hoedanigheid van de persoon die hij aangevallen heeft of tegen wie hij zich verzet heeft. Men moet dus weten dat het om een politieagent in functie gaat.

Weerspannigheid wordt gestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en/of een geldboete van € 208 tot € 1.600.

 • Specifieke misdrijven inzake het virus

 

Zoals U wellicht intussen al wel weet, vaardigde de overheid maatregelen uit in het kader van de bestrijding van het virus.

De belangrijkste maatregelen zijn:

1. Verboden of beperkte opening en toegang van handelszaken

Alle handelszaken en winkels zijn gesloten, met uitzondering van:

 • Voegingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels (tot 22.00 uur);
 • Dierenvoedingswinkels;
 • Apotheken;
 • Krantenwinkels;
 • Tankstations en leveranciers van brandstoffen.

 

2. Verboden activiteit en samenscholingen

Volgende activiteiten zijn verboden:

 • Samenscholingen;
 • Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristisch, sportieve en recreatieve aard;
 • De schooluitstappen en de activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied;
 • De activiteiten van de erediensten.

 

3. Verboden verplaatsingen

Men is ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve:

 • In geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen zoals, zich begeven naar de supermarkt, bankautomaten en postkantoren, toegang tot medische zorg, in bijstand en zorg voorzien voor oudere personen, minderjarigen, personen met een handicap of kwetsbare personen en professionele verplaatsingen;
 • Een buitenwandeling met leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen vergezeld van een andere persoon;
 • De beoefening van een individuele fysieke activiteit of met familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens een zelfde vriend;
 • Activiteiten in intieme of familiale kring en begrafenisceremonies.

 

Indien U voorgaande bepalingen niet naleeft, kan U gestraft worden met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en/of een geldboete van € 208 tot € 4.000.

Echter, indien het de eerste maal is dat U de maatregelen schendt, kan U een minnelijke schikking aangeboden worden.

Bij een eerste inbreuk kan aan handelaren, uitbaters en organisatoren een minnelijke schikking ten bedrage van € 750 worden aangeboden. Aan alle overige overtreders kan een minnelijke schikking ten bedrage van € 250 aangeboden worden.

Indien U de minnelijke schikking betaalt, zal U niet verder vervolgd worden.

Echter, bij de vaststelling van een tweede inbreuk door dezelfde persoon zal onmiddellijk een dagvaarding gelanceerd worden. U zal in dat geval voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen.

BANNISTER ADVOCATEN kan U – zowel in Uw hoedanigheid van slachtoffer als verdachte – bijstaan tijdens het onderzoek en tijdens de procedure voor de correctionele rechtbank.

Wilt U hierover meer informatie, neem dan gerust contact met ons op info@bannister.be of 03/369.28.00

Bekijk onderstaande link om meer te lezen:

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200331_04907970

1 april 2020