Finders keepers? Mag men gevonden goederen altijd bijhouden?

Iedereen droomt er wel eens van een schat te vinden. Maar hoe zit het eigenlijk met het vinden van kostbaarheden? Stel je vindt 200 EUR op straat, mag je dit zomaar houden?

Het antwoord hierop is niet zo eenduidig. Het is in sommige gevallen zelfs oppassen geblazen daar men in bepaalde gevallen zelfs strafrechtelijk vervolgd kan worden.

De vindplaats van het gevonden goed/geld

Volgens de wet van 30 december 1975 is iedereen die op het openbare domein voorwerpen vindt en zich hiervan meester maakt gehouden tot de afgifte bij de gemeente waar hij/zij dit goed gevonden heeft:

“Artikel 1. Ieder die buiten de particuliere eigendommen een goed vindt, waarvan hij de eigenaar niet kent en er zich meester van maakt, moet het zonder verwijl afgeven aan een gemeentebestuur, bij voorkeur dat van de plaats waar dat goed gevonden is.

Deze verplichting geldt evenwel niet voor de goederen die buiten een woning zijn geplaatst om te worden opgehaald of op een vuilnisbelt zijn geworpen.”

Wanneer men iets vindt op een publieke plaats (bijvoorbeeld op de openbare weg of de parking van een grootwarenhuis) dan moet je dat goed bij de politie of de gemeente afgeven. Deze houdt het goed bij en zoekt de eigenaar of wacht tot die zijn verloren voorwerp komt terugvragen. Is er na 6 maanden geen eigenaar opgedoken, dan blijft het voorwerp eigendom van de gemeente, dewelke de macht heeft te beslissen wat er zal gebeuren met dit goed.

Strafrechtelijke sancties niet teruggeven

Het is belangrijk deze wettelijke bepaling te respecteren, daar er strafrechtelijke sancties staan op het bijhouden van het gevonden geld of voorwerp. Uiteraard dient hier wel de bemerking bij gemaakt worden dat de politie zijn focus op andere zaken zal richten, doch is enige voorzichtigheid uiteraard aangeraden.

In september 2021 zal er een bepaling worden opgenomen in het burgerlijk recht rond deze materie dewelke regelt dat de eerlijke vinder een bescheiden beloning zal ontvangen.

Advocaat gevonden en verloren goederen

Wanneer men iets ter goeder trouw vindt op een privédomein, dan mag de vinder het goed houden. De eigenaar heeft wel 3 jaar de tijd om zijn verloren goed te komen terugvragen.

Het moge bijgevolg duidelijk zijn voorzichtig te zijn met het bijhouden van schatten die U vindt op straat.