Binnenkort ook een rijverbod in niet verkeersgerelateerde zaken?

De regel

Het verval van het recht tot sturen is een door de rechter opgelegde straf of beveiligingsmaatregel die bestaat in het tijdelijk of definitief verbod tot het besturen op de openbare weg van (bepaalde) motorvoertuigen.

Het verval van het recht tot sturen, in de volksmond ook wel een rijverbod genoemd, is een facultatieve of bijkomende straf voor misdrijven die opgenomen zijn in de wegverkeerswet. Indien men veroordeeld wordt voor een verkeersgerelateerd misdrijf, zoals onder andere het negeren van een rood licht, een snelheidsovertreding of een vluchtmisdrijf, kan of moet de rechter een verval van het recht tot sturen opleggen.

De uitzondering

Er is echter één misdrijf dat geen verband houdt met het verkeer dat ook bestraft kan worden met een rijverbod: familieverlating.

Er is sprake van familieverlating indien men veroordeeld is door een rechterlijke beslissing, waartegen geen verzet of hoger beroep meer openstaat, om een uitkering tot onderhoud te betalen aan zijn echtgenoot en/of aan bloedverwanten in nederdalende lijn (kinderen) of opgaande lijn (ouders) en men meer dan twee maanden vrijwillig in gebreke blijft de uitkering te betalen.

De straffen

Naast een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en een geldboete van € 400 tot € 4000 kan ook een verval van het recht tot sturen van acht dagen tot vijf jaar opgelegd worden door de rechter indien deze iemand schuldig acht aan familieverlating.

De situatie in onze buurlanden

In onze buurlanden is het verval van het recht tot sturen een veelvoorkomende bijkomende straf bij niet-verkeersgerleateerde misdrijven. 

Zo kan in het Verenigd Koninkrijk een verval van het recht tot sturen opgelegd worden indien men veroordeeld wordt door de correctionele rechtbank voor een misdrijf dat bestraft kan worden met een gevangenisstraf van minstens twee jaar en wegens het benaderen van een prostituee op straat of een publieke plaats. 

In Frankrijk kan deze straf dan weer opgelegd worden bij een veroordeling wegens moord, doodslag, vergiftiging, slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, familieverlating, witwas, vernieling en drugsmisdrijven.

Wat brengt de toekomst in België?

De vraag rijst natuurlijk of er in België de toekomst nog meer niet-verkeersgerelateerde misdrijven bestraft zullen worden met een rijverbod.
Voorlopig zijn er geen parlementaire voorstellen die het doel hebben om andere niet-verkeersgerelateerde misdrijven strafbaar te stellen met een rijverbod.

Bannister Advocaten volgt de situatie nauwgezet op.

Heeft u juridisch advies of verdediging nodig in een verkeers- of strafzaak. Contacteer gerust ons team via info@bannister of op 03.369.28.00.