Goed begonnen is half gewonnen

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens spreekt zich uit over de opstart van een onderzoek aan de hand van politionele informatie.

Heet van de naald, bij arrest van 14 maart 2019, oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat een beklaagde zich optimaal moet kunnen verdedigen tegen vaak vage ‘politionele informatie’ waardoor het Gerecht in actie schiet.

Het probleem

Meer en meer vangt een gerechtelijk onderzoek aan met een proces-verbaal die vaak slechts één zin bevat :

Uit politionele informatie vernemen wij dat…

Sinds jaar en dag ijvert Bannister Advocaten in het licht van de rechten van verdediging voor meer controle op (de oorsprong van) dergelijke informatie.

Al te vaak werd een verzoek tot het bekomen van meer duidelijkheid omtrent politionele informatie afgewezen onder de motivering dat het Openbaar Ministerie wordt geacht loyaal te zijn en het tegendeel niet wordt aangetoond.

Het oordeel van het EHRM

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens sprak zich thans in een zeer interessant arrest uit over deze kwestie.

In Georgië werd een man opgepakt wegens drugsbezit. Bij schriftelijke opdracht werd de politie uitgestuurd om de man te vatten, te fouilleren en twee getuigen ondertekenden een verklaring waarin zij bevestigden een fouille te hebben gezien.

De veroordeelde hield echter vol dat hem drugs werd toegediend alvorens een toxicologisch onderzoek te moeten ondergaan.

Bij getuigenverhoren ter zitting kwam boven water dat de twee getuigen gemanipuleerd werden en zo startte de rechter een onderzoek naar de ‘politionele informatie’. Deze bleek niet verifieerbaar.

Het Europees Hof verbrak het arrest waarbij de man een gevangenisstraf van 6 jaar kreeg en bepaalt het volgende:

Politionele informatie moet:
– Aangeven van welke oorsprong ze is en op welke manier deze informatie werd verkregen;
– Door de verdediging controleerbaar zijn (de authenticiteit ervan moet m.a.w. kunnen worden aangevochten);
– De positie van dit bewijs ten aanzien van andere bewijslast in de desbetreffende zaak speelt een rol (men kan niet enkel op basis van deze vaststelling veroordelen);

Bannister Advocaten zal de strijd tegen een onduidelijke opstart van een gerechtelijk onderzoek blijven voortzetten. Hierin vanaf 14 maart jl. des te meer gesterkt door de evolutie van de rechtspraak op Europees vlak.

Indien U hierover vragen heeft, kan U contact opnemen met ons kantoor op het telefoonnummer: 03/369.28.00. 

Heeft u strafrechtelijke verdediging nodig? Stuur ons gerust een e-mail op info@bannister.be of bel ons op bovenstaand nummer.